Helgelandssykehuset er over i normal drift

Helgelandssykehuset går ut av grønn beredskap og over til normal drift. Pandemien har sannsynligvis nådd toppen og viser en synkende trend, også på Helgeland. Vi beholder fortsatt noen forsterkede smitteverntiltak for å beskytte pasientene.

covid-19
I Helgelandssykehuset har over halvparten av de ansatte nå gjennomgått covid-19. Dette reduserer sårbarheten i avdelingene våre betydelig, og gjør at vi for ansatte nå kan avvikle avstandskrav og generell bruk av munnbind.

For pasienter og besøkende betyr dette at det ikke lenger er smitteverter i hovedinngangene på sykehusene. Vi oppfordrer til å ta hensyn til medpasienter, og bruke munnbind på venterom og i fellesareal hvis man sitter tett. Sykehuset har gode smittevernrutiner for pasientbehandling.

​​