Korona

Helgelandssykehuset går i grønn beredskap

Helgelandssykehuset har besluttet å gå over i grønn beredskap, etter en lang periode i normal drift.

Helgelandssykehuset har høyt belegg i sykehuset, og det er pågående smitte i kommunene på Helgeland og flere kommuner i Nord-Norge og Trøndelag.
Helgelandssykehuset øker derfor til grønt beredskapsnivå for å nøye overvåke situasjonen.​

For pasienter vil ikke endring i beredskapen få noen praktisk betydning per nå. For besøkende vil man kunne påregne begrensninger noen steder. Det er i utgangspunktet ønskelig med et lavt antall besøkende.