Pressemelding:

Helgelandssykehuset i grønn beredskap

Helgelandssykehuset går i dag fra gul til grønn beredskap i forbindelse med covid-19-utbruddet. Foretaket overvåker fortsatt situasjonen nøye, og vil gradvis trappe opp den planlagte aktiviteten.

​Pasienter som bli satt opp på ny time blir kontaktet. Alle som skal inn i sykehuset må fortsatt svare på spørsmål om symptomer på luftveisinfeksjoner, karantene og reisevirksomhet.  Det er fortsatt besøksstans på sykehusene, og vi følger nasjonale smittevernråd i all pasientkontakt.
 
- Helgelandssykehuset har ikke hatt innlagte pasienter med covid-19 siden før påske, og per i dag har vi bare én ansatt i karantene. Vi kan derfor sette i gang med en gradvis opptrapping av ordinær virksomhet, slik også flere andre sykehus i Norge gjør. Vi har brukt tiden godt på forberedelser og er nå i stand til å justere virksomheten opp og ned etter behov. Det er viktig å understreke at vi fortsatt er i en beredskapssituasjon, og at vi nok kommer til å være i den lenge. Jeg oppfordrer alle til fortsatt å følge de nasjonale smittevernrådene, sier administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir.