Tertialets forbedringspris

Helgelandssykehuset mottok to forbedringspriser fra Helse Nord

Forbedringsprisen deles ut av Helse Nord RHF tre ganger i året, og gir et diplom samt 250 000 kr for bruk til videre kvalitetsforbedring. Onsdag og torsdag ble to priser delt ut - til Helgelandssykehusets nærværsprosjekt "Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede" og til medisinsk sengepost ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen.

Forbedringsprisene ble utdelt i Sandnessjøen og i Mo i Rana
F.v. overlege Hans Henrik Strøm, sykepleier Ingrid Karoliussen, avdelingsleder Åse Albertsen og kvalitets- og forskningsdirektør Helse Nord RHF Siv Cathrine Høymork. Prosjektleder Heidi Lysfjord og HR-sjef Knut Langeland.

​For å stimulere til forbedringsarbeid oppfordrer Helse Nord RHF tre ganger i året miljøer i helseforetakene til å konkurrere om 250 000 kroner.
Målsettingen med dette er å få økt oppmerksomhet om alle de gode forbedringsprosjektene som fører til at vi løser oppgaver på en effektiv, sikker og kvalitativt god måte, samt å stimulere til hurtigere overføring av gode idéer til hele foretaksgruppen.

Prisen har vært delt ut hvert tertial siden sommeren 2012. For andre tertial 2016 går prisen til Helgelandssykehuset Sandnessjøen, og for tredje tertial 2016 til Helgelandssykehusets nærværsprosjekt.

- Dypt imponert

Medisinsk sengepost ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen er en sengepost med 20 senger. På bakgrunn av høyt sykefravær, gjentatte meldte avvik på for høy arbeidsbelastning, samt dårlig struktur på driften , ble det satt i gang et samarbeidsprosjekt med ansatte, tillitsvalgte og vernetjeneste hvor det ble avklart gjensidige forventninger og videre mål for å bedre forholdene for pasienter og ansatte.

F.v. enhetsdirektør Rachel Berg, overlege Hans Henrik Strøm, sykepleier
Forbedringsprisen til medisinsk sengepost og hederlig omtale til Blodbanken, Sandnessjøen. F.v. enhetsdirektør Rachel Berg, overlege Hans Henrik Strøm, sykepleier Ingrid Karoliussen, avdelingsleder Åse Albertsen, områdesjef medisin Ann Merete Brevik, kvalitets- og forskningsdirektør Helse Nord RHF Siv Cathrine Høymork og avdelingsleder i Laboratorietjeneste/blodbank Mohamed Ziedoy.

Prisen ble delt ut i Sandnessjøen onsdag 5. april. Avdelingsleder Åse Albertsen fortalte om arbeidet som avdelingen har gjort.

- Nå jobber vi i mye større grad i team, og sist var sykefraværet nede på 1,8%. Nå har vi et utrolig mye bedre arbeidsmiljø - de ansatte gjør en kjempejobb hver dag. Et viktig suksesskriterie var også at vi fikk med legene, sa Albertsen.

Prisen ble delt ut av kvalitets- og forskningsdirektør Helse Nord RHF Siv Cathrine Høymork.

- Jeg er dypt imponert over det dere har gjort. Dette viser at godt arbeidsmiljø er bra for pasientsikkerhetskulturen – det føler jeg meg trygg på.

Prisutdelingen samlet hele avdelingen til feiring med kake. Tilstede ved prisutdelingen var også enhetsdirektør Rachel Berg, områdesjef Ann Merete Brevik, som ønsket velkommen, og adm.dir. Per Martin Knutsen.

- Denne prisen henger veldig høyt, og jeg er veldig fornøyd med at vi fikk den innenfor et så viktig område. Dette er det viktigste kvalitetsprosjektet vi har - at våre ansatte er på jobb, sa Knutsen.

Les mer om prisen

Hederlig omtale til Blodbanken

Blodbanken ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen har gjennomført et prosjekt for å forbedre rutiner ved blodtransfusjon, og også gjennomført opplæring til kommunene slik at blodtransfusjon kan utføres på sykehjem. De fikk hederlig omtale og avdelingsleder Mohamed Ziedoy mottak diplom.

 - Det er et imponerende stykke arbeid som er gjort av Blodbanken, med opplæring ute i kommunene, sa Høymork.

Les mer om arbeidet til Blodbanken

Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede

Helgelandssykehuset startet nærværsprosjektet i 2015. Prosjektet har tatt utgangspunkt i Helse Nord sine grunnleggende verdier; kvalitet, trygghet og respekt, og har brukt dette som selve fundamentet i utviklingen av en helsefremmende nærværskultur. De har vist til at tillit skaper trygghet som et fundament for utvikling og forbedring - som i neste ledd vil kunne gi økt kvalitet på pasientbehandling, pleie og tjenester.

Prosjektgruppa mottar prisen
Prosjektgruppa mottok forbedringsprisen. F.v. Birgit Johansen, Bengt Erlingssønn, Janne Lynghaug, Eva Sørdal, Heidi Lysfjord, Tor-Magnus Molund, May Edel Lund og HR-sjef i Helse Nord RHF Knut Langeland.

HR-sjef Knut Langeland fra Helse Nord RHF delte ut prisen til prosjektleder Heidi Lysfjord og prosjektgruppa på Mo torsdag 6. april.

- Helse Nord har delt ut forbedringsprisen i mange år, og endelig gir vi de viktige prisene – synes jeg! Godt arbeidsmiljø og god pasientsikkerhet – det henger sammen. Dette prosjektet vekker oppmerksomhet, sa Langeland.

Tilstede var HR-sjef i Helgelandssykehuset Sissel Reinfjell og adm.dir. Per Martin Knutsen. Avdelingsledere i Helgelandssykehuset var inviterte til prisutdelingen, og fikk del av æren fra adm.dir. i Helgelandssykehuset;

- Dette er sykt bra, jeg vil rette en stor takk til prosjektgruppa, og til prosjektleder Heidi. Dette er også en pris til alle lederne – de har tatt dette på alvor og det gir resultater. God pasientbehandling er ikke mulig uten de folka som gjør jobben, sa Per Martin Knutsen.

Les mer om prosjektet "Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede"