HELSENORGE

Helse Nords forbedringspris til nærværsprosjekt på Helgelandssykehuset

Prosjektet «Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede» vant forbedringsprisen fra Helse Nord på 250.000 kroner. Sykefravær er det viktigste satsingsområdet for Helgelandssykehuset.

- Det viktigste kvalitetsarbeidet er å bidra til at faste flinke folk er på jobb, det gir også god kvalitet i pasientbehandlingen,  sier adm.dir Per Martin Knutsen. 

Figurer av helsearbeidere

Nå har prosjektet vart i ett år.

- Det er nå det virkelige arbeidet begynner - nærværsarbeid må bli en naturlig del av lederadferden i sykehuset, sier Knutsen.

Gir motivasjon videre

Resultatet av prosjektet så langt har vist reduksjon i sykefravær på ett prosentpoeng. Prosjektet vil bruke prispengene til innleie av forelesere til fellesarrangement som bidrar til kulturbygging og helsefremmende tiltak, stimuleringsbidrag til enkeltavdelinger og tiltak som øker kompetanse i foretaket på utfordringer som kan resultere i sykefravær.

​- Det føles bra å få denne anerkjennelsen, det gir motivasjon til videre arbeid, sier prosjektleder Heidi Lysfjord i Helgelandssykehuset.

Hvorfor heter det nærværsprosjekt når det handler om fravær?
- Poenget er at vi ønsker også å fokusere på de som er på arbeid. Vi ønsker å bidra til å lage solide arbeidsmiljø i hver enkelt avdeling. Når du har det bra på jobb, er det større sannsynlighet for at du velger å gå på jobb selv om du har noen helseplager, sier Lysfjord.

Tillit skaper trygghet

Prosjektet har tatt utgangspunkt i Helse Nord sine grunnleggende verdier; kvalitet, trygghet og respekt, og har brukt dette som selve fundamentet i utviklingen av en helsefremmende nærværskultur. De har vist til at tillit skaper trygghet som et fundament for utvikling og forbedring som i neste ledd vil kunne gi økt kvalitet på pasientbehandling, pleie og tjenester.


Arbeidsgruppen som har jobbet med prosjektet består av f.v. Eva M. Sørdal, rådgiver ved Senter for HR, May Edel Lund, foretaksti
Arbeidsgruppen som har jobbet med prosjektet består av f.v. Eva M. Sørdal, rådgiver ved Senter for HR, May Edel Lund, foretakstillitsvalgt, Birgit Johansen, avdelingsleder, Helgelandssykehuset Sandnessjøen, Janne Kvalfors, avdelingsleder, Helgelandssykehuset Mosjøen, Heidi M. Lysfjord, prosjektleder, Senter for HR, Bengt Erlingssønn, avdelingsleder, Helgelandssykehuset Mo i Rana og Tor-Magnus Molund, foretaksverneombud.

Les mer om Helse Nords begrunnelse

Andre gang prosjektet vinner i konkurranse

Det er andre gang prosjektet har vunnet i konkurranse med andre. 32 prosjekter søkte om midler til KLP i 2016, der 11 fikk støtte, deriblant nærværsprosjektet til Helgelandssykehuset. Totalt fikk prosjektet 150.000 kroner i prosjektmidler fra KLP.

Andre gang på rad Helgelandssykehuset vinner forbedringsprisen

Det er andre gang på rad at Helgelandssykehuset stikker av med forbedringsprisen i konkurranse med de øvrige helseforetakene i Helse Nord. Nylig vant medisinsk avdeling ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen prisen for målrettet satsing på arbeidsmiljø og pasientsikkerhet.

Les mer om prisen til medisinsk avdeling