Helseekspressen mellom Brønnøysund og Mo i Rana tar 4 ukers fellesferie

Pasienter med behov for tilrettelagt transport bestiller transport på vanlig måte. Det vil bli brukt taxi og ambulanse etter behov.

Eldre dame hjelpes inn i bussen

Den 8. august settes det inn en helt nybygd Helseekspress mellom Brønnøysund og Mo i Rana. Helseekspressen fortsetter å kjøre etter samme rutetabell som i dag.

Siste ordinære tur er fredag 7. juli. Første tur etter sommeren er tirsdag 8.august.

Les mer om pasientreiser og Helseekspressen