Helsefagarbeidere gir operasjonssykepleierne ekstra hender

Tre helsefagarbeidere har fått plass på operasjonsavdelingene på Helgelandssykehuset, og har i løpet av uka fått grundig opplæring.  

Helsefagarbeidere får opplæring av operasjonssykepleierne.

Fv. Helsefagarbeiderne Marit Østrem, Trine Marita Aspvik og Linn Cicilie Waade, og operasjonssykepleiere og fagutviklingssykepleiere Hanne-Berit Øyås (Mosjøen), Gry Selnes (Sandnessjøen) og Trine Nordmark (Mo i Rana).

- Dette blir et spennende prosjekt som vi håper og tror skal bli starten på en ny ressurs i operasjonsavdelingene, sier operasjonssykepleier og fagutviklingssykepleier, Trine Nordmark. 

Nye ressurser

Det er stor mangel på spesialsykepleiere på landsbasis, og mange har problemer med å rekruttere og erstatte dem som nå skal gå av med pensjon. Det ser ikke ut som om at mangelen vil bli mindre i årene framover. Konsekvensen kan være at mange pasienter ikke får så god pleie og behandling som de har behov for. Samtidig blir helsefagarbeiderne faset ut av sykehusene.  

- Derfor har vi tatt grep, og vil med dette prosjektet, prøve å tilbakeføre helsefagarbeiderne til sykehuset, og inn på operasjonsavdelingene, blant annet ved å gi dem grundig opplæring innen det kirurgiske faget. Dette prosjektet vil gi oss gode medarbeidere og ressurser, som får opplæring tilpasset behovet på Helgelandssykehuset. Dette er riktig for å bruke rett kompetanse på rett sted, sier Nordmark.  

Under rekrutteringskonferansen i 2019, uttalte administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir, at sykehusene trenger flere helsefagarbeidere. 
Nordmark vil i dette prosjektet, sammen med operasjonssykepleierne og fagutviklingssykepleierne, Hanne-Berit Øyås og Gry Selnes, drive opplæring av de nye ressursene.  

Støtte til operasjonssykepleierne

Stillingene på Helgelandssykehusets operasjonsavdelinger, innebærer oppgaver som gir støtte til operasjonssykepleierne i det daglige arbeidet. 
- Helgelandssykehuset begynte dette prosjektet allerede i 2017-2018, og spurte operasjonssykepleierne hvilke oppgaver de har, som en helsefagarbeider kan gjøre for dem. Operasjonssykepleierne har derfor selv laget en liste over oppgaver som de mente at en helsefagarbeider kan gjøre. 

- Vi ønsker å undersøke om endret oppgavefordeling kan gi en mer effektiv og bedre utnyttelse av ressursene i ei operasjonsavdeling. Dette er ikke ferdig stillingsbeskrivelse da dette er et prosjekt, og veien blir til mens vi går. Vi ser også at behovene kommer til å være litt forskjellig fra en avdeling til en annen, men de vil lære mens de er i jobben, sier Nordmark. 

- Vi skal gjøre vårt for at prosjektet skal lykkes og for at helsefagarbeiderne får en spennende og givende arbeidsplass. Det er viktig for oss at helsefagarbeiderne føler seg trygge og får en egen veileder som skal følge dem opp. Vi håper at dette på sikt kan bli en permanent løsning. ​

helsefagarbeidere

Fv. Helsefagarbeiderne Marit Østrem (Mosjøen), Trine Marita Aspvik (Mo i Rana) og Linn Cicilie Waade (Sandnessjøen)

Arbeidsflyt mellom profesjoner

På grunn av mangel på spesialsykepleiere, har flere sykehus i Norge sett på mulig arbeidsflyt mellom de ulike profesjonene. Ahus og andre sykehus har gjort lignende prosjekt, og erfaringene derfra er positive. Nå er det operasjonsavdelingene i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen som får tilført en ekstra ressurs.

- Vi har tatt utgangspunkt i samme forløp som på Ahus, og har laget en bra opplæringsuke med ulike tema.
Nå har de fått opplæring i blant annet det kirurgiske pasientforløpet, smittevern og beskyttelsesutstyr, rutiner ved sterilsentral, bestilling av utstyr, håndtering av sterilt gods, adferd i operasjonsstua, leiring av pasient, ivaretakelse, pakking og sending av utstyr. 

- Det er veldig positivt å få noen ekstra hender på operasjonsavdelingen i en hektisk hverdag, sier operasjonssykepleier Gry Selnes som har bidratt med opplæring av de tre helsefagarbeiderne Trine Marita Aspvik som skal være i Mo i Rana, Marit Østrem som skal være i Mosjøen og Linn Cicilie Waade som skal være i Sandnessjøen. 

- Dette er først og fremst veldig spennende. Vi har fått en del input og er på tilvenning i operasjonsavdelingene. Jeg føler meg veldig heldig som får være med på dette prosjektet. Jeg er også veldig stolt. Nå ser jeg frem til å starte opp, sier Waade. 

- Dette er noe helt nytt, og en mulighet til å få jobbe hovedsakelig dagtid. Å få jobbe her på operasjonsavdelinga gjør at vi lærer mer og det er mye spennende som skjer. Det er et stort team på avdelingen der alle er like viktige brikker, så dette ser jeg veldig frem til, sier Trine Marita Aspvik. 

- Det blir artig å få nye, varierte arbeidsoppgaver. Å få være med på operasjonsstuen, håndtere lager og bestilling og sterilsentral. Det blir ingen kjedelige oppgaver. Dette bidrar til å gjøre meg stolt av yrket mitt som helsefagarbeider, sier Marit Østrem og legger til.
- Operasjonssykepleierne er utrolig dyktige. De har tatt godt i mot oss, og de tar godt vare på oss, sier Østr​em. 

De tre prosjektstillingene er et prøveprosjekt som i første omgang skal vare i ett år.