Samhandling

Helsepersonell – kom på årets Samhandlingskonferanse!

Helgeland står ovenfor utfordringer for å kunne tilby likeverdige og fremtidsrettede helsetjenester på hele Helgeland. Hvordan ta hensyn til helsefremming, befolkningsutvikling, sykdomsutvikling, behandling, teknologi og forventninger hos befolkningen i vår oppbygning av helsetjenesten? Hvordan skal vi sammen bygge vår felles helsetjeneste? Etter to år med pandemi kan vi endelig møtes og sammen rette blikket framover.

Illustrasjonsfoto Colourbox

Den 8.juni går startskuddet for årets samhandlingskonferanse! Konferansen arrangeres over to dager på Fru Haugans hotell i Mosjøen. I år tilbys en egen parallellsesjon for leger og annet akuttmedisinsk personell på konferansens første dag. Lege Mads Gilbert og samarbeidspartnere gir oss en introduksjon til systematisk akuttmedisinsk samtrening, med særlig fokus på sepsis, hjerneslag og brystsmerter. Konferansen har ellers fokus på utvikling av fremtidens helsetjenester, digitalisering, helsefellesskap m.m. 
 
Ettermiddag og kveld 8.juni blir det sosialt program, med mulighet for Zipline, tur i Helgelandstrappa og felles middag med underholdning.  
 

Akuttmedisin, fremtidens helsetjenester og kurspoeng på Helgeland!

​​Konferansen er søkt godkjent som kurspoeng for flere yrkesgrupper. Legeforeningen har innvilget med 6 t / 6 kurspoeng for hver kursdag, og 12 t/ 12 kurspoeng for begge dager.  
Godkjenningen er søkt for legers videre- og etterutdanning for spesialiteter i- og utenfor sykehus.
Velkommen til samhandlingskonferansen 2022!