Henvisning til geriatrisk poliklinikk

Helgelandssykehuset oppretter nå geriatrisk poliklinikk og akuttgeriatriske senger, i tillegg til det orto-geriatriske tilbudet som allerede finnes.

Eldre kvinne sammen med sykepleier

​Poliklinikken er lokalisert til Helgelandssykehuset Mo i Rana. Det blir dessverre ikke mulig å henvise spesifikt til innleggelse i akuttgeriatriske senger. Behovet for slik seng blir vurdert i akuttmottaket ved innleggelse.

Henvisning til: Medisinsk avdeling, Geriatri

Vår tilnærming er tverrfaglig, og ber derfor om at henvisninger til poliklinikk inneholder navn og telefonnummer til pårørende som kan være med på timen.

Kognitiv utredning:

Hovedmengden av pasienter som trenger kognitiv utredning bør fremdeles utredes i primærhelsetjenesten. Vi ønsker å være behjelpelig der man er usikker på diagnosen, der det er tilleggsproblematikk i form av psykiatriske/adferdsproblemer, rask progresjon og hvor man vil ha en ”second opinion”. Vi ber om at fastlege rekvirerer radiologiske undersøkelser samtidig som henvisning til geriatrisk poliklinikk. MR caput er å foretrekke, men CT caput gir også mye informasjon, og kan være tilstrekkelig i pasientgruppen 80 år og eldre. Det blir ikke mulighet for kommunale demensteam å henvise direkte til utredning i spesialisthelsetjenesten. Veiledende frist til time er innen 12 uker. 

Førerkort-vurdering:

Førerkortvurdering blir nokså lik den kognitive utredningen. Vi forstår at det kan i enkelte situasjoner være vanskelig for fastlegen å inndra førerkort, og samtidig kunne ha et godt forhold til pasienten. Hvis en er i tvil om pasienten bør få fortsette å kjøre kan en henvise til geriatrisk poliklinikk. Dette er ikke et tilbud for de som trenger spesialisterklæring for førerkort (f.eks hjertesyke eller diabetikere)

Rask utvikling av funksjonssvikt:

Funksjonssvikt som har utviklet seg i løpet av 2-12 uker, og hvor årsaken ikke har blitt funnet i førstelinje-tjenesten. Pasienter kan ha frist til helsehjelp innen 4 uker, og henvisningen må derfor inneholde detaljert symptombeskrivelse og hvilke undersøkelser som er foretatt.

Generell geriatrisk vurdering:

Pasienter med polyfarmasi, multiple lidelser, svikt i fysisk og kognitiv funksjon, eller hvor en ønsker en generell vurdering, kan henvises til oss. Denne pasientgruppen har som hovedregel ikke rett til prioritert helsehjelp, men vil motta tilbud om time, så snart vi har ledig kapasitet.

Fallutredning:

Vi kan dessverre ikke starte med fallutredning i denne omgang, men håper at dette kan løse seg snarlig. Informasjon vil bli gitt når vi kan motta henvisninger til dette.

Telefonkonsultasjon:

Geriater kan nås via sentralbordet: 75 12 51 00.

Geriater : Dag Ole Aanderbakk