Henvisningspraksis ved øyeblikkelig hjelp

Ved bruk av elektronisk ø-hjelpshenvisning forventes det at pasienten sendes omgående til sykehuset. Er det slik at henviser vurderer hastegraden slik at pasienten kan vente til sykehuset tar kontakt, skal vanlig elektronisk henvisning benyttes.

Overvåkning av henvisningsflyt fra primærhelsetjenesten til Helgelandssykehuset har avdekket rutiner som kan føre til at pasienter ikke mottar nødvendig helsehjelp.

Omstendighetene inntreffer dersom henvisende lege velger å sende elektronisk henvisning merket «øyeblikkelig hjelp» og samtidig sender pasienten hjem i påvente av at sykehuset tar kontakt. Det kan ta opptil flere dager for sykehuset å oppdage slike forhold, spesielt i forbindelse med helg og høytider.

Ved bruk av elektronisk ø-hjelpshenvisning forventes det at pasienten sendes omgående til sykehuset. Er det slik at henviser vurderer hastegraden slik at pasienten kan vente til sykehuset tar kontakt, skal vanlig elektronisk henvisning benyttes.

For omvendt problemstilling er det også viktig at det ikke sendes ordinære henvisninger når pasienten sendes akutt til sykehuset. Slike situasjoner skaper dobbeltbestillinger i våre systemer og fører til unødig tidsbruk.

Spørsmål om saken kan rettes på e-post til  Skule Stormdalshei Skule.Stormdalshei@Helgelandssykehuset.no  eller Marte Gullesen
Marte.Vassli.Gullesen@Helgelandssykehuset.no