Holder fødeavdelingene åpne i sommer

Helgelandssykehuset vil i sommer ha åpne fødeavdelinger ved sykehusene i Sandnessjøen og Mo i Rana. – Av hensyn til beredskapen knyttet til covid-19 har vi funnet det riktig å ikke sommerstenge fødeavdelingene våre slik vi har gjort tidligere år, sier Fred Mürer, medisinsk direktør i Helgelandssykehuset.

baby

​Tidligere år har Helgelandssykehuset hatt sommerstengte fødeavdelinger i Sandnessjøen og Mo i Rana for å kunne avvikle ferie. Ordningen har vært at fødeavdelingene har vært stengt fire uker hver i løpet av sommeren, slik at de fødende på Helgeland har hatt fødetilbud enten i Mo i Rana eller Sandnessjøen. Fødestua i Brønnøysund vil for øvrig ha sommerstengt i fire uker denne sommeren, på samme måte som tidligere år.

- Vi har arbeidet med å se på bemanning ved fødeavdelingene i sommer, og videre se på hvor mange fødende på Helgeland som har termin i sommermånedene. Dette vil danne grunnlag for hvordan vi håndterer fødetilbudet på de to sykehusene blant annet med tanke på antall tilgjengelige senger, forklarer Fred Mürer.

De som skal føde på Helgeland i løpet av sommeren, vil bli orientert i et eget brev om hvordan fødetilbudet tilrettelegges.

Den direkte årsaken til at begge fødeavdelingene holdes åpen er usikkerhet knyttet spredningen av covid-19 viruset. Med begge fødeavdelingene åpne gis det trygghet for de fødende på Helgeland i sommer hvis smittesituasjonen skulle endre seg. Det vil si at hvis covid-19 viruset skulle oppstå i en av fødeavdelingene vil Helgeland fortsatt ha et fødetilbud til de som har termin i sommer. Det er beregnet cirka 160 fødsler i løpet av de tre sommermånedene juni, juli og august på Helgeland.

Føde- og barselsavdelinger