Hulda Gunnlaugsdottir forlater Helgelandssykehuset til sommeren

Hulda Gunnlaugsdottir har takket ja til stillingen som rektor ved Lovisenberg diakonale høgskole og tiltrer 1. juli. Hun har sagt opp sin stilling som administrerende direktør ved Helgelandssykehuset.

Hulda Gunnlaugsdottir
Gunnlaugsdottir ble kontaktet av rekrutterer til rektorstillingen og oppfordret til å søke.
 
– Jeg hadde ingen planer om å forlate Helgelandssykehuset og var fullt fokusert på jobben her. Dette er imidlertid en flott mulighet for meg og jeg bestemte meg for å takke ja. Jeg tror det blir positivt for min del med en ny vending i karrieren. Jeg tror også det kan være bra for Helgelandssykehuset å få inn en ny leder.

Utdanning og kompetanseheving av helsepersonell står hennes hjerte nært. – Ja dette er noe jeg brenner for. Jeg har vært engasjert i utdanning og kompetanseheving i mitt arbeid på Helgeland. Som rektor på Lovisenberg diakonale høgskole vil jeg kunne sette hele mitt fokus på utvikling av fremtidens sykepleie og helsetjeneste, sier Gunnlaugsdottir.

Styret i Helgelandssykehuset ble orientert om dette i et kort ekstraordinært styremøte i dag klokken 0800. Oppsigelsen ble levert styreleder 30. mars og Gunnlaugsdottir skal jobbe tre måneders oppsigelsestid. Styret vedtok å gi styreleder og nestleder fullmakter til å påbegynne arbeidet med rekruttering av ny administrerende direktør. Styreleder Arne Benjaminsen sier:

- Hulda Gunnlaugsdottir har gjort en stor innsats for Helgelandssykehuset og jeg skulle gjerne ha sett at hun ble med oss videre. Jeg ønsker henne lykke til hos Lovisenberg, når den tid kommer.

Hulda har på langt nær begynt å trappe ned, hun er motivert for jobben hun står i.  – Jeg konsentrerer meg om jobben min i Helgelandssykehuset, og det er proppfullt med spennende og krevende oppgaver disse tre siste månedene som jeg har igjen.