Pressemelding 17.03.20

Ikke ring 113 eller legevakt for generelle spørsmål om korona

Ikke bruk nødnumrene til generelle koronaspørsmål, da risikerer vi at folk som virkelig trenger hjelp ikke når fram.

Vis telefonvett, bruk nødnummeret bare når du trenger akutt helsehjelp.

​Helsedirektoratet ber folk om å ikke ringe 113 eller 116 117, dersom de er friske eller har spørsmål om koronaviruset.

Det er veldig mange som ringer medisinsk nødtelefon og 116 117 for å få svar på spørsmål om koronasmitte. Dette kan føre til at folk med annen alvorlig sykdom ikke når gjennom på telefon.  Ikke ring 113 hvis det ikke er fare for liv og helse. 

For legevaktene i kommunene gjelder samme budskap: Telefonnummer 116 117 til legevakt skal ikke brukes for å stille spørsmål om korona. Folk som mistenker at de er smittet, skal ta kontakt med sin fastlege - på telefon til legekontoret.

Informasjon om korona

Har du generelle spørsmål om korona: 

Se Folkehelseinstituttets informasjonssider  eller ring:

Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015

Lokale koronatelefon-nummer: