Inngrodd negl

Fastlege bør anbefale pasienter med inngrodd negl å oppsøke fotpleier i første omgang. Dette gjelder også ved residiv etter tidligere operativt inngrep.

Dersom det likevel blir nødvendig å henvise pasienten til operasjon, må det fremkomme av henvisningen at pasienten har vært hos fotpleier, eventuelt en begrunnelse for hvorfor det ikke er prøvd. Hvis ikke vil henvisningen bli returnert til henvisende lege.

Operasjon er siste utvei ved inngrodd negl, og for å kunne vurdere operasjonsindikasjon må kirurgen få informasjon om hva som er prøvd av andre tiltak.

Konservativ behandling innebærer bl.a. bruk av nyere metoder som bidrar til å ”løfte” neglen opp fra neglesengen, eksempelvis ”Podofix”. Fotpleiere kjenner til dette behandlingsprinsippet.

Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) skriver følgende:

  • Indikasjonene for behandling av inngrodd tånegl er sjenerende ubehag og smerte eller infeksjon, blant annet residiverende paronykia.
  • Generelt anbefales fotterapeutiske tiltak, og kirurgi er bare unntaksvis indisert.
  • Henvisning til offentlig autorisert fotterapeut kan ofte være nyttig

Fastlege bør derfor anbefale pasienter med inngrodd negl om å oppsøke fotpleier i første omgang. Dette gjelder også ved residiv etter tidligere operativt inngrep.