Intensivt ukeskurs for 16 nye innsatsledere

Uke 23 var 16 deltagere fra ambulansetjenesten på Helgeland samlet til innsatslederkurs. Disse har kvalifisert seg for utdanningen og kommet gjennom nåløyet, samtlige med solid erfaring som ambulansepersonell. Det var en høyst motivert gjeng som deltok på ukeskurset.

Nye innsatsledere oppstilt
16 deltagere fra ambulansetjenesten på Helgeland samlet til innsatslederkurs
De siste årene har det blitt mer fokus på å ha dedikert personell som innehar kompetanse som innsatsleder under spesielle hendelser. Politi og brann har i flere år hatt innsatsledere som spesifikk utdanning for ledelse av mannskaper på ulike hendelser. For helse sin del er dette ganske nytt og det jobbes med en nasjonal opplæring for innsatsledere i brann, politi og ambulanse.

Først ut i Helse Nord

Dette er første gang kurset har blitt gjennomført på Helgeland.

- Vi fikk god hjelp fra instruktører fra St. Olavs Hospital. I tillegg stilte vi med egne instruktører fra Helgelandssykehuset og fagutviklerne i ambulansen fra Brønnøysund, Sandnessjøen, Rana og Mosjøen, sier kursansvarlig Willy Andre Engås.

Helgeland er det første foretaket i Helse Nord som har gjennomført denne opplæringen. Målet er ha en innsatsleder på vakt i hver av de fire ambulansesonene til enhver tid.

Øvelse

I de praktiske øvelsene var det ulike caser som brann, vold, trafikkuhell, fallskjermulykke, drukning, PLIVO (pågående livstruende vold) osv.

Øvelse

- Vi fikk god hjelp fra instruktører fra St. Olavs Hospital. I tillegg stilte vi med egne instruktører fra Helgelandssykehuset og fagutviklerne i ambulansen fra Brønnøysund, Sandnessjøen, Rana og Mosjøen, sier kursansvarlig Willy Andre Engås.

Innholdsrike dager

Kurset gikk fra 08.00 om morgenen til 22.00 om kvelden, gjennom hele uken. Kurset inneholdt både teori og mye praksis. Alle fikk prøve seg i rollen som innsatsleder i løpet av kurset.

I de praktiske øvelsene var det ulike caser som brann, vold, trafikkuhell, fallskjermulykke, drukning, PLIVO (pågående livstruende vold) osv. Det var mange viktige temaer i teoriøktene også. Ett av temaene var «kommunikasjon og mediehåndtering».

- Kurset ble en suksess, med god hjelp fra Pasientreiser og Røde kors som stilte som markører. Vi var maks heldig med været gjennom hele uken, sier en fornøyd kursansvarlig.