Jomfrutur for Helseekspressen på Helgeland

I dag gikk den første Helseekspressen mellom Brønnøysund og Mo i Rana. Bussen, som er spesialbygd for pasienter, kjører pasienter mellom de ulike behandlingsstedene på Helgeland.

Helseekspressen er opprettet som en konsekvens av raset i Tosbotn og stengninga av Fylkesvei 76. For å avhjelpe situasjonen for pasienter fra Sør-Helgeland kjører Helseekspressen daglig mellom Brønnøysund og Mo i Rana. Ruta går via Sandnessjøen og Drevja. For pasienter som skal til Mosjøen er det overgang i Drevja.

Helsefagarbeider ombord

Helseekspressen er en kombinasjon av turbuss og ambulanse. Fremst i bussen er det regulerbare seter med god beinplass, mens det bakerst i bussen er plass til to bårer og rullestol. Bussen er beregnet på pasienter som ikke har behov for ambulanse eller spesiell fagkompetanse under transport, men det vil være en servicemedarbeider ombord som har helsefagbakgrunn. I oppstartfasen er det en ambulansearbeider som fyller denne rollen.

Ring 05515

Hvis du har fått time til behandling på ett av sykehusene kan du bestille plass på Helseekspressen ved å ringe Pasientreiser på telefon 05515. Du må bestille plass seinest kl.1300 siste virkedag før du skal reise. Har du frikort reiser du gratis, og du behøver ikke skrive reiseregning i etterkant.

Plass for liggende pasienter

- Dette er et veldig godt tilbud til pasienter som ikke har behov for ambulansetransport. Det at vi kan transportere liggende pasienter betyr at vi frigjør ambulansen til det den skal være, nemlig en del av beredskapen, sier leder for Pasientreiser i Helgelandssykehuset, Arve Smedseng.


Ambulansefagarbeider Kristian Albertsen (t.v) og sjåfør Trond Eirik Johansen sørger for at pasientene som er på reise mellom hjem og behandlingssted får en så komfortabel reise som mulig.