HELSENORGE
Utdanning

Jubler for finansiering av 30 nye studieplasser i sykepleie på Helgeland

Helgelandssykehuset har stort behov for å rekruttere nye sykepleiere i årene som kommer. Derfor er vi svært glade for at sykepleierutdanningen styrkes ved VID Helgeland med fast finansiering av 30 studieplasser per år med finansiering fra Kunnskapsdepartementet. Dette gir årlige opptak på utdanningen. 


Administrerende direktør ved Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir.

Statlig finansiering av studieplassene og faste opptak bidrar til at både kommuner på Helgeland og Helgelandssykehuset får bedre tilgang på nyutdannede sykepleiere i tiden fremover. 

- Det er svært gledelig med nye studieplasser ved VID vitenskapelige høgskole. Jeg vil fremheve samarbeidet mellom VID vitenskapelige høgskole, kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset, som nå bærer frukter i form at det er kommet fast finansiering for 30 studieplasser per år på sykepleierutdanningen i Sandnessjøen. Jeg vil gratulere alle på Helgeland som har jobbet sammen for dette, sier administrerende direktør, Hulda Gunnlaugsdottir. 

Helgelandssykehuset samarbeider også tett med Nord Universitet og har jobbet målrettet over flere år for å øke kapasiteten innen praksisstudier, slik at flere studenter kan tas opp innen sykepleie.  
De siste årene har heltidsutdanningen i sykepleie ved Campus Helgeland økt opptaket fra 60 til 80 studenter per år, samt deltidsutdanning med 15 studenter fra 2021. 
Det jobbes dermed både systematisk og godt i samarbeid med Nord Universitet og VID vitenskapelige høgskole. 

Trond Millerjord.
- Samlet sett ser vi nå at Helgeland stiller sterkt med to utdanningsinstitusjoner som tilbyr sykepleierutdanning i vår region. Dette bidrar til at både Helgelandssykehuset og kommunene får bedre muligheter til å rekruttere flere sykepleiere i årene fremover. Det som blir viktig for oss nå, er å synliggjøre mulighetene i Helgelandssykehuset for nyutdannede sykepleiere, og vise at vi er en attraktiv arbeidsgiver som gir utviklingsmuligheter for våre ansatte, avslutter en fornøyd HR-sjef Trond Millerjord.