Jubler for sepsis-tall

Akuttmottaket ved Helgelandssykehuset Mo i Rana har gjort et krafttak for å bedre behandlingen av pasienter med blodforgiftning (sepsis). Nå ser de resultatene.

Tre personer i hvite sykehusklær står i korridor
- Vi er kjempeglade for at målrettet arbeid for økt pasientsikkerhet gir det resultatet vi ønsker, sier lege i spesialisering Lisa Lorentzen, intensivsykepleier Anita Westgaard og leder for akuttmottaket, George André Milne.

​Helsetilsynet gjennomførte i 2016-17 et landsomfattende tilsyn av akuttmottak for å se hvilke rutiner sykehusene hadde for å oppdage og behandle pasienter med sepsis. Funnene var nedslående: elleve av elleve sykehus fikk registrert avvik, deriblant Helgelandssykehuset Mo i Rana.

Alvorlig tilstand

- Sepsis, også kalt blodforgiftning, er en potensielt livstruende organsvikt utløst av sannsynlig eller påvist infeksjon. Organsvikten er forårsaket av en ubalansert immunrespons som påvirker flere av kroppens vitale organer. Sepsis oppstår som følge av en infeksjon, opplyser Lisa Lorentzen. Hun er lege i spesialisering ved sykehuset på Selfors, og har vært sentral i forbedringsarbeidet som har vært gjort, rettet mot denne pasientgruppa.

Tid avgjørende

- Tid er avgjørende i behandlingen av sepsis. Tilstanden skal oppdages og antibiotikabehandling skal være startet i løpet av den første timen etter ankomst i akuttmottaket. Tilsynet viste at vi hadde utfordringer med pasientlogistikken. Det var ofte mange pasienter i mottaket samtidig uten at vi hadde tilstrekkelige legeressurser til stede. Dermed kunne det oppstå situasjoner der tilstanden ble oppdaget for seint og behandlinga startet seinere enn den skulle, forteller intensivsykepleier Anita Westgaard og leder i akuttmottaket, George André Milne. I tillegg til bedre tilrettelegging av pasientflyten og økt tilstedeværelse av leger i mottaket har opplæring og utvikling av prosedyrer og registreringsskjema vært viktige brikker i forbedringsarbeidet.

Sykepleier og lege i akuttmottak
Intensivsykepleier Anita Westgaard og lege i spesialisering, Lisa Lorentzen kan fornøyd konstatere at langt flere pasienter med blodforgiftning får sin første antibiotikadose før det har gått en time.

Gleder seg over gode tall

- En ny gjennomgang med tilsynsmyndighetene i november viste at arbeidet vi har lagt ned virkelig har gitt resultater. Mens vi tidligere avdekket tilstand og startet behandling innen én time i 44 % av tilfellene viste tallet for september 82 %. Målet vårt er at vi ved utgangen av januar neste år skal kunne dokumentere at 90 % av alle sepsis-pasientene i akuttmottaket skal få startet antibiotikabehandling før det har gått en time, og det er jeg helt sikker på at vi skal klare, sier Milne. Han legger til at tallene ved Helgelandssykehuset Mo i Rana nå er bedre enn ved langt større sykehus andre steder i landet. – Noen ganger er det kanskje en fordel å være et lite sykehus. Det er enklere å gjøre tilpasninger og få med alle som må være involvert når avdelingene er relativt små og oversiktlige, avslutter han.

Det har ikke vært tilsyn ved sykehusene i Mosjøen og Sandnessjøen, men også disse sykehusene deltar i pasientsikkerhetsprogrammet og har innført ny prosedyre samt mottaksteam. Mosjøen og Sandnessjøen har også gode resultater å vise til.