HELSENORGE

KAD og sykehjem teller nå som praksis for spesialiteten i allmennmedisin

Fra 7. juli vil tjeneste i legestilling ved enhet for øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD/KAD) og sykehjem også telle til spesialiteten allmennmedisin.

Stillingen må være fulltidsstilling eller deltid over 50 %.

​Les mer på Helsedirektoratet