Kjernejournal til Nordland og Finnmark

Når det haster å få tak i oppdaterte opplysninger, kan kjernejournal være til stor hjelp. 1.oktober får alle innbyggere i Nordland og Finnmark sin kjernejournal.