Kjølehetten er klar til pasienter

Siden midten av august har Kreftpoliklinikken på Mo tatt imot cellegift-pasienter til kjølehette-behandling. Pasienter fra hele Helgeland kan komme til Mo for å få denne behandlingen.

Kjølehette
Helsesekretær Karina Mari Håkondsdatter viser hvordan kjølehetten brukes.
Behandling med kjølehette er en metode som brukes for å forebygge eller redusere hårtap ved cellegift-behandling. Pasienten får en silikonhette på hodet som er koblet til en kjølemaskin, og pasienten sitter med denne på 30 min inne behandling, under hele behandlingen og 1 - 1/2 time etter at kuren er ferdig. Den må brukes under hver kur. 

Kjølehette

f.v. Erik Fagerli, sykepleier Yvonne Wiltsch, i stolen kjølehettemodell og helsesekretær Karina Mari Håkondsdatter, og kreftsykepleiere Sølvi Hall, Cathrine Angell Brendberg og Berit Bakken.

- Ikke alle pasienter kan tilbys denne behandlingen, den tilbys stort sett til livsforlengende (palliativ) behandling. I tillegg er det viktig at behandlingen med kjølehette brukes fra første cellegiftkur, sier avdelingsleder for kreft- og infusjonspoliklinikken Erik Fagerli.

Behandlingen gis i samarbeid med doserende onkolog ved Nordlandssykehuset. Pasienter som ønsker dette, må ta det opp med sin behandlende lege, som igjen avklarer dette med Bodø/onkolog. Pasienter fra hele Helgeland kan komme til Mo for å få denne behandlingen. 

Til nå har pasienter som ønsker dette vært nødt til å reise til Oslo, og det er på grunn av engasjementet til Karen Hagland fra Mo at sykehuset på Mo har dette tilbudet. Hun satte i gang en innsamlingsaksjon med stor suksess. Flere pasienter har nå benyttet seg av tilbudet.