Knut Roar Johnsen er ny samhandlingssjef

Knut Roar Johnsen er ny samhandlingssjef i Helgelandssykehuset.
- Utviklingen og eventuelle utfordringer innenfor den nye sykehusstrukturen på Helgeland ser jeg på som spennende, og jeg ønsker å være en bidragsyter og en del av dette arbeidet.

Knut Roar Johnsen
Knut Roar Johnsen

​Helgelandssykehuset har ansatt ny samhandlingssjef etter Iren Ramsøy som sluttet 1. januar i år.

Knut Roar Johnsen går fra stillingen som kvalitetsrådgiver for prehospital enhet på Helgelandssykehuset, der fokus har vært på samarbeid mellom sykehus, ambulanse, primærhelsetjeneste og de fleste kommuner på Helgeland.

- Erfaringene fra dette arbeidet vil komme til nytte i min nye jobb. Å få være med på å påvirke samhandlingen mellom kommuner, primærhelsetjenesten og helseforetaket ser jeg på som både utfordrende og svært spennende og jeg ser frem til å starte i jobben.

Knut Roar Johnsen starter i jobben 1. mai. Han bor og skal ha arbeidssted i Mosjøen.

Eventuelle spørsmål knyttet til ansettelsen kan rettes til adm. dir. Per Martin Knutsen.