Kurs for pasienter og pårørende for våren 2017 er planlagt

Hjelp oss å rekruttere pasienter til KOLS-kurs i februar

Lærings- og mestringskurset for KOLS-pasienter er under oppbygging, og sykehuset trenger bistand med rekruttering av deltakere til læringstilbudet fra alle fastleger. Første KOLS-kurs skal være 20. og 21. februar i Mosjøen. Pasientene trenger henvisning for å delta.

Vi håper at mange vil være behjelpelig med rekruttering til dette kurset. Vi vet behovet for opplæring for KOLS-pasienter er stort, men at det kan være vanskelig å motivere seg for å være med.

Mer informasjon om KOLS-kurset

Flere kurs våren 2017

På Helgelandssykehuset gjennomføres det også gruppebasert opplæring innen somatikk for pasienter med hjertesykdom, diabetes type II, leddgikt, Bekhterev, psoriasisartritt, IBD, ME, og sykelig overvekt, enten som del av behandling eller utredning.

Revma-kurs og kurs for pårørende til personer med psykoselidelser er datofestet.

Oppdatert informasjon finnes på https://helgelandssykehuset.no/pasientkurs

Henvisning

Fastleger kan henvise til våre pasientkurs hele året. Pasienter/pårørende får invitasjon til kursene når de arrangeres.