Kursoversikt for pasienter og pårørende 2017

Plakat til venterom viser oversikt over pasient- og pårørendeopplæring for 2017.

 

​Vedlagte plakat kan skrives ut i A3 format og er ment til oppslagstavler på venterom hos fastleger.  Plakat 2017 - kursoversikt Helgeland (PDF)

 

Oppdatert oversikt over kurs finnes også her:

Pasient - og pårørendeopplæring