Kvinnslandutvalget foreslår å beholde helseregionene

Et flertall i Kvinnslandutvalget, som har vurdert det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten, går inn for et fortsatt regionalt beslutningsnivå i spesialisthelsetjenesten og å videreføre helseregionene slik de er i dag.

 

I NOUen som ble lagt fram 1. desember går det også fram at halvparten av utvalget støtter en modell der foretakene ikke lenger er egne rettssubjekter - det vil si at de ikke skal ha egne styrer.

NOUen skal nå ut på høring.

Utvalg foreslår å beholde Helse Nord