Lang ventetid på elektiv MR

Røntgenavdelingene i Helgelandssykehuset melder om lang ventetid for elektiv virksomhet på MR.

​På grunn av at det også vil bli redusert åpningstid på MR i sommer ber avdelingene om forståelse for at de nå ber de som henviser pasienter om å være ekstra påpasselige med å:

  • sjekke at pasient har vært innom de riktige spesialister på forhånd for vurdering.
  • sjekke at pasient som kommer til MR blir vurdert i forhold til hastegraden.

Ventetiden i Mosjøen er ved midten av juli 11 uker, i Sandnessjøen 14 uker, mens den i Mo i Rana er 17 uker. Se ventetidene her: https://helsenorge.no/velg-behandlingssted/ventetider-for-behandling?bid=151

Fastlege kan fremdeles henvise på vanlig måte. Det kan være et alternativ for oss, eller fastlege, og henvise til MR både i Mo, Sandnessjøen eller Mosjøen uavhengig av hvor pasienten er bosatt. En annen mulighet er å henvise til private røntgeninstitusjoner.