Gratulerer med dagen

Læhkoeh biejjine

Jeg ønsker å gratulere oss alle med dagen, samenes nasjonaldag 6. februar.  Jeg håper det blir en fin feiring for alle.  I den forbindelse er jeg glad for å kunne informere om at Helgelandssykehuset har vært med på å utforme regionale tiltaksplaner i Helse Nord for å bedre spesialisthelsetjenestene til den samiske befolkningen.  

rein

Arbeidet var ferdig i desember 2021, og var en erkjennelse av at ingen av foretakene i Helse Nord hadde utformet en spesialisthelsetjeneste tilpasset den samiske befolkning i tilstrekkelig grad. I arbeidet var flere av våre ansatte og representant fra Brukerutvalget engasjerte, og representerer ulike fagområder og hele Helgeland; Jan Sundset, Sarah Åhrén, Anne-Grete Langseth, Hege Kristin Johansen, Mohamed Ziedoy, Anette Fredriksen og Knut Roar Johnsen. Sidsel Forbergskog har vært leder for arbeidet, og representerte også Helgelandssykehuset i det regionale arbeidet.

Våre ansatte må ha kulturforståelse og kulturkunnskap​

I vårt område rettet vi spesielt oppmerksomhet mot den sørsamiske befolkningen, selv om vi vet at det også bor mange lulesamer og nordsamer på Helgeland.  Vi har nå en tiltaksplan som vil komme hele den samiske befolkningen på Helgeland til gode. I planen er det skissert flere tiltak som både hver for seg og tilsammen skal bedre tjenesten.  

Det handler om at våre ansatte må ha kompetanse om samisk språk, kultur og geografi, som er grunnleggende for å gi gode tjenester. Det er ulike utfordringer den enkelte kan stå overfor, og disse blir enda større hvis pasientene møter en spesialisthelsetjeneste som ikke har nødvendig kunnskap og forståelse. Et annet eksempel er skilting, som vi nå vil prioritere, og først ut er Distriktsmedisinsk senter Sør-Helgeland i Brønnøysund. Her vil både Helgelandssykehuset og Brønnøy kommune skilte på både sørsamisk og norsk.

Det handler om at våre ansatte må ha kompetanse om samisk språk, kultur og geografi, som er grunnleggende for å gi gode tjenester.

Hulda Gunnlaugsdóttir
​Utdanningsinstitusjonene, de som utdanner våre kommende kolleger, enten det er ambulansepersonell, leger, omsorgsarbeidere eller sykepleiere, må gi sine studenter god kulturforståelse og kulturkunnskap allerede gjennom utdanningen.  Vi ønsker også et samarbeid med kommunene omkring dette arbeidet.  Hattfjelldal kommune er sørsamisk språkforvaltningskommune i vårt område og har mye erfaring som alle kan lære av. 

Vi ønsker at våre ansatte med sørsamisk bakgrunn skal kunne danne nettverk på tvers av fag og geografi for å styrke arbeidet og oppmerksomheten rundt spesialisthelsetjenester til den sørsamiske befolkningen.  

Dette er bare noen av tiltakene som er skissert i planen, som skal være et levende dokument der nye tiltak kan komme til.

Ansetter egen koordinator ​

For å iverksette tiltakene som står i planen har Helgelandssykehuset besluttet å ansette en person i 50% stilling som skal ha dette som arbeidsområde. Stillingen er lagt til medisinsk direktør, og handler om å sette Helgelandssykehuset bedre i stand til å møte behovene på en god måte.  Utlysningen skjer i disse dager, og dette blir en viktig stilling for å få gode tiltak i praksis.  Vi ønsker å tilsette en person med sørsamisk bakgrunn, gjerne fra reindriftsnæringen, med sørsamisk kultur- og språkforståelse. 

Jeg håper at dette er starten til å bygge opp en likeverdig spesialisthelsetjeneste til den sørsamiske befolkningen.  

Læhkoeh biejjine - Gratulerer med dagen

Hulda

Hulda Gunnlaugsdóttir, adm.dir.​