Lisbeth Ann er årets sykepleierleder i Nordland

Lisbeth Ann Johansen leder Norges beste AMK- og legevaktsentral. Nå hedres hun med tittelen Årets sykepleierleder i Nordland. – Min lederfilosofi er fokus på de ansatte, at de er 24-timers mennesker, sier Johansen. 

Lisbeth Ann Johansen

Årets sykepleierleder Lisbeth Ann Johansen er avdelingsleder for AMK og legevakt ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Foto: NSF Nordland

- Nå er jeg glad og ydmyk, sier årets sykepleierleder. Hun kan ikke få skryte nok av sine ansatte. - Uten min ansatte ville jeg ikke vært her i dag – de har et veldig eierskap til jobben og tar ansvar for sin egen arbeidshverdag.

Lisbeth Ann var ferdig sykepleier i 1988, og har vært hele sine yrkeskarriere på sykehuset i Sandnessjøen. I 2015 ble hun leder for AMK og legevakt. Som leder er hun genuint opptatt av sine ansatte. Hun sitter ikke bare på kontoret sitt, men jobber som operatør selv, både på AMK og legevakten, og opplever at det blir enklere å være leder når hun selv er i miljøet.  For henne er ledelse relasjoner, tillit, likeverd og dialog, og hun siterer gjerne Per Fugelli.

- Vi må skape rause trygge flokker, hvor mennesket får erfare at tilhørighet er bedre enn å være alene.

Lisbeth Ann er en bauta som beskytter og gir mye av seg selv til både pasienter, pårørende og ansatte


En bauta som beskytter og gir mye av seg selv

Prisen fikk hun utdelt i Bodø på Stormen foran 400 mennesker. Det er Norsk sykepleierforbund (NSF) Nordland som deler ut denne årlige prisen, men det var hennes kolleger som foreslo Lisbeth Ann som årets prisvinner. De skriver blant annet at hun utøver ledelse av høy faglig kvalitet, kombinert med raus hjertevarme.

«Tross for sitt store ansvar så legger hun alt til side når en ansatt trenger støtte, kollegaveiledning og omsorg. Hun setter sine ansattes ve og vel før seg selv.» ... «Hun er opptatt av at ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø, noe som gjenspeiler seg i et veldig lavt sykefravær.»

I tillegg står det bl.a. at «Lisbeth Ann er en bauta som beskytter og gir mye av seg selv til både pasienter, pårørende og ansatte.»

Norges beste AMK- og legevaktsentral

AMK og legevakt blir målt på flere parametre, og Helgelandssykehuset Sandnessjøen er best i landet. De har et mål å kunne svare på alle henvendelser innen 10 sekunder, og her har de oppnådd 99%. I tillegg måles de på rask respons på ambulanse, enten det er i en av de 16 ambulansebilene, tre ambulansebåtene eller fly/helikopter.

- Jeg tenker ofte at Helgeland er et eget land, der land møter hav. Våre pasienter må ofte fraktes på begge deler, sier Johansen. 

- Ikke noe tvil om årets vinner

Gjertrud Krokaa er fylkesleder for NSF Nordland, og hun kan fortelle at Lisbeth Ann er en meget verdig vinner. Det var rett og slett ingen tvil denne gangen, og enstemmig i fylkestyret.

Hun er utmerket leder overfor de ansatte, med alltid åpen dør. Det er ikke alle steder ledelse utøves på en så forbilledlig måte, sier Krokaa, som også er imponert over det lave sykefraværet og at Johansen legger sin sjel i at Helgelandssykehuset skal ha den beste AMK- og legevaktssentralen i landet.