HELSENORGE
DIPS Arena

Litt ekstra ventetid i forbindelse med innføring av ny pasientjournal

Helgelandssykehuset tar nå i bruk DIPS Arena, en ny og moderne pasientjournal. Dette kan medføre noe mer ventetid for pasientene. 

Tom Dahlberg

- Vi har forberedt og kurset de ansatte godt, for at de skal være forberedt når vi går over til DIPS Arena, men vi forventer allikevel at overgangen til et nytt system for pasientjournaler, kan føre til at de ansatte bruker ekstra tid på å bli vant med systemet. Det kan derfor bli litt mer ventetid for pasientene under innføringsperioden, forteller prosjektleder for DIPS Arena i Helgelandssykehuset, Tom Dahlberg. 

Først i Helse Nord

Helgelandssykehuset er det første helseforetaket i Helse Nord, som innfører det nye, moderne journalsystemet. 
DIPS Arena er først og fremst et viktig steg for digitalisering og økt kvalitet i pasientbehandlingen og pasientsikkerheten. 

  • Man kan lettere se om pasienten som kalles inn har flere timeavtaler på sykehuset, slik at disse kan samkjøres. 
  • Det blir lettere for sykehuset å sikre at pasienten blir satt opp på kontrolltimer. 
  • Det blir mulighet for økt digital samhandling og effektiv informasjonsflyt mellom sykehus og kommune, da to av tre legekontor bruker samhandlingsløsninger fra DIPS. 

God pasientbehandling

I samarbeid med regionalt prosjekt, regional forvaltning og DIPS AS har Dahlberg og opplæringsteamet utarbeidet en plan for oppstartstøtte, og Helgelandssykehuset vil ta imot flere kursledere ved Helgelandssykehusets ulike lokaliteter, for å bistå helsepersonell under innføringen. 
– Vi er overbevist om at det er viktig å være til stede og hjelpe når noen står fast og bidra til at våre ansatte raskt lærer seg å bruke DIPS Arena på en smart og effektiv måte. Vi følger smittesituasjonen, nasjonale og regionale smittevernstiltak nøye, sammen med ledelsen. Hvis smittesituasjonen ikke tillater plan A med opplæring på sykehuset, snur vi oss til plan B med heldigital oppstartstøtte. I Brønnøysund har vi besluttet å bare tilby heldigital oppstartstøtte på grunn av pågående smitteutbrudd. For de ansatte vil overgangen til DIPS Arena få stor betydning. De må gjøre seg kjent med nye visuelle bilder og funksjonalitet. Når løsningen er blitt kjent for brukerne vil de lettere finne frem til pasientdata. Dette sikrer god pasientbehandling, forteller Dahlberg.