Lovund får e-helsekontor

Et trepartssamarbeid mellom Vigner Olaisen AS på Lovund, Lurøy kommune og Helgelandssykehuset har som mål å etablere et e-helsekontor på Lovund. En samarbeidsavtale er inngått mellom partene, og i første omgang handler det om et forprosjekt som senere skal bli til et hovedprosjekt der det bygges et pilot-kontor på Lovund.

Lovund
Lovund. Foto: Christopher (flickr.com/people/goss1)
- Intensjonen er å skape en modell for den framtidige e-helsen på Helgeland, der vi bruker informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å forbedre kvalitet, sikkerhet og effektivitet i helse- og omsorgssektoren, sier Siw Moxness, daglig leder i Vigner Olaisen AS.

Kommunestyret i Lurøy behandlet saken om samarbeidsprosjektet «Pilot e-helse» i sitt siste møte før jul 2019. Der ble det vedtatt at Lurøy går inn i prosjektet med både folk og penger. 
-  Vi ser at prosjektet vil kunne bidra til utvikling av helsetilbudet til kommunens innbyggere på flere områder. Det gir også legene våre faglige utfordringer samt at det vil kunne bedre samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, sier Karl Anton Swensen, rådmann i Lurøy kommune.

E-helsekontoret som man ser for seg etablert på Lovund i en pilotutgave skal være en direktelinje inn til spesialisthelsetjenesten for helsetjenestene og legene på øya. Eksempelvis kan konsultasjoner med leger i Helgelandssykehuset foregå ved hjelp av video.
- I første omgang skal vi forankre samarbeidet mellom Helgelandssykehuset, Lurøy kommune og Vigner Olaisen AS skikkelig. Målet er å gi bedre spesialisthelsetjenester for innbyggerne i distriktene, og vi skal sammen finne ut hvilke tjenester som er aktuelle å samarbeide om.  Du kan si at vi tar på alvor føringen som sier at vi skal desentralisere det vi kan av tjenester, og sentralisere bare det vi må, sier Hulda Gunnlaugsdottir, adm. dir. i Helgelandssykehuset HF, som understreker at prosjektet kan inngå i «digitale pasienttjenester i Nord».

Avtalen som er inngått gjelder for ett år med oppstart i mars 2020. Når forprosjektet er ferdig, vil et eventuelt hovedprosjekt utformes av prosjektledelsen i samarbeid med styringsgruppen.