Mammografilabben åpnet

Det ble en flott stund med giver Bjørg Stemland og snorklipping under den offisielle åpningen av mammografilabben torsdag 21. januar. Den generøse gaven gir nå Helgelandssykehuset igjen mulighet til å gjennomføre mammografi på Helgeland.

Mammografilabb
Det nye mammografiapparatet. F.v. John Kufås, kirurg, Kaja Rasinska, radiolog sammen med giver Bjørg Stemland.
Pasienter fra hele Helgeland kan få glede av dette tilbudet så snart opplæringen er ferdig. Undersøkelsene gjøres i samarbeid med Nordlandssykehuset.

- Dette er ikke bare en gave til Helgelandssykehuset, men til alle kvinner på Helgeland. Vi er svært takknemlige for den generøse gaven, sier adm.dir. Hulda Gunnlaugsdottir.

Bjørg Stemland

Bjørg Stemland og mammografiapparatet.

Ble avviklet i 2018

Helgelandssykehuset Sandnessjøen har siden 1984/85 hatt et tilbud om mammografi lokalt, men på grunn av utdatert utstyr ble tilbudet avviklet i 2018. En generøs gave fra privat giver gir nå Helgelandssykehuset igjen mulighet til å gjennomføre mammografi på Helgeland, i samarbeid med Brystdiagnostisk senter ved Nordlandssykehuset. Røntgenavdelingen i Sandnessjøen har fått samme moderne utstyr som Nordlandssykehuset har, og opplæringen er snart i gang. 

Flere kan få oppfølging lokalt

Bjørg Stemland fra Lovund har alene finansiert den nye mammografimaskinen. 

- Denne gaven gir pasientene våre mulighet til å gjøre bildediagnostikk lokalt. Noen pasienter skal fremdeles til Brystdiagnostisk senter ved Nordlandssykehuset men flere kan nå få kontroller og oppfølging lokalt, sier områdesjef for medisin Åse Albertsen. 


Direktør og Stemland

Enhetsdirektør ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen takker Bjørg Stemland. 

Tilbudet har endret seg underveis. Da mammografiscreening ble innført med mammografibussen i 2000, ble det bestemt at alle fylker skulle ha et brystdiagnostisk senter, og dette ble for Nordland fylke plassert i Bodø. Bodø er derfor faglig ansvarlig for tilbudet i Sandnessjøen. For fastlegene blir det ingen endringer, de henviser som vanlig til Brystdiagnostisk senter i Bodø.