Mange søkere til lederstillinger

Helgelandssykehuset har lyst fem lederstillinger. Søknadsfristen er gått ut og søkerlistene viser at Helgelandssykehuset er attraktiv som arbeidsgiver. Her ser du hvem som har søkt.

Stilling: Forsknings- og innovasjonssjef

1. Mathab Ahmed (26), mann, student, Bodø

2. Harsa Sanduwaruman, Gardiyawasam Pussewalage (23), mann, arbeidsledig, Grimstad

3. Ken Gunnar Mathisen (45), mann, audiograf, Mo i Rana

4. Ketil Berstad (56), mann, Seniorrådgiver/Dr. med, Oslo

5. Oddrun Elise Olsen (31), kvinne, Postdoktor, Trondheim

6. Nina Zisko (40), kvinne, Postdoktor, Basel-Stadt

7. Anette Fosse (57), kvinne, Fastlege/forsker, Tjøtta

8. Margit Steinholt (62), kvinne, Senior consultant OB/Gyn, Sandnessjøen

9. Runar Jakobsen Unhjem (31), mann, Prosjektleder, Vadsø

10. Unntatt offentlighet

 

Stilling: Fagsjef

1. Ida Bukholm (56), kvinne, fagsjef pasientsikkerhet, Oslo

2. Arpad Totth (47), mann,  medisinsk rådgiver, Bodø

 

Stilling; Direktør psykisk helse- og rus

1. Camilla Jørgensen (44), kvinne, psykiater/overlege, Rana

2. Tor Inge Johnsen (58), mann, konst. overlege psykiatri, Rana

3. Aina Irene Olsen (62), kvinne, seksjonsleder, Alta

4. Rune Holm (50), mann, seksjonsleder HR, Bodø

 

Stilling: Direktør Prehospitale tjenester

1. Trond Ivar Carlson (48), mann, regionsjef, Beitstad

2. Odd Magne Rønning (55), mann, konstituert direktør prehospital enhet, Sandnessjøen

3. Knut Roar Johnsen (54), mann, Samhandlingssjef, Vefsn

4. Thomas Nordgaard Dahle (41), mann, Redningsmann, Mo i Rana

5. Unntatt offentlighet

 

Stilling: Direktør organisasjon- og administrasjon

1. Thorbjørn Gaarder (64), mann, Chief credit officer, Oslo

2. Robert Fagereng (54), mann, Arbeidsledig, Mo i Rana

3. Tommy Tunstad (58), mann, ukjent, Mo i Rana

4. Bente Stjernholm (52), kvinne, Enhetsleder, Bodø

5. Robin Grønvold (42), mann, Seksjonsleder/juridisk rådgiver, Rana

6. Knut Støre Brinchmann (57), mann, Prosjektleder, Drammen

7. Tore Erwin Andreas Haferstrøm (63), mann, Prosjektleder, Bergen

8. Unntatt offentlighet

9. Unntatt offentlighet

10. Unntatt offentlighet 

11. Unntatt offentlighet

12. Unntatt offentlighet

13. Unntatt offentlighet

14. Unntatt offentlighet

15. Unntatt offentlighet