Mangler øyelege

Helgelandssykehuset er uten øyelege i uke 14 - 15, og 17 - 20. Henvisninger blir vurdert, men vi kan ikke ta imot ø-hjelp. Etter dette vil legebemanningen være mer stabil.