Mor-barn vennlig fødeavdeling gir bedre start for mødre og nyfødte

Fødeavdelingen på Mo er godkjent som mor-barn-vennlig avdeling. 
- Vi fokuserer på informasjon og veiledning til alle som ønsker å amme, men også de som ikke kan eller ønsker det. Vi ønsker å bidra til ro rundt ammingen og barseltiden, og å øke tryggheten som nybakte foreldre trenger i den tidlige barseltiden, sier fagjordmor på Mo, Kjersti Pettersen.
Barnepleier og jordmor

Barnepleier og ammeveileder Anita Antonsen og jordmor Mette Lise Adolfsen var sammen med fagjordmor Kjersti Pettersen arbeidsgruppen som jobbet med godkjenningen. Her sammen med en fornøyd baby. 

Mor-Barn-Vennlig initiativ (MBV) er et verdensomspennende initiativ for å fremme amming, lansert av WHO og UNICEF. 

- Vi vil spre kunnskap om det nyfødte barnet og dets behov, morsmelkens unike sammensetning, forsvarlig oppbevaring og tilberedning av utmelket morsmelk, eller morsmelkerstatning, sammen med mye annet, sier fagjordmor på Mo, Kjersti Pettersen.

Fødeavdelingen på Mo har jobbet etter de ti trinnene siden tidlig på 1990-tallet, men har nå fått godkjenning fra Nasjonal Kompetansetjeneste for amming, som er ansvarlig for i Norge. Fødeavdelingen ble godkjent 23. juli. Fødeavdelingen i Sandnessjøen er også godkjent som mor-barn-vennlig avdeling, og Helgelandssykehuset har med dette fått godkjent begge sine fødeavdelinger.

Mor trenger å være mye sammen med barnet

Avdelingsleder på Mo, Lisbet Eliassen, er veldig fornøyd med å ha fått godkjenningen på plass. Selv om avdelingen har fulgt disse prinsippene i mange år, har de nå i søknadsprosessen fokusert mye på dette, og diskutert, og lest seg opp på faglitteratur. Fagjordmor Kjersti Pettersen har oppdatert og laget mange nye prosedyrer. 

Lisbeth Eliassen jordmor og Grethe Nystad barnepleier.

F.vavdelingsleder og jordmor Lisbeth Eliassen og barnepleier Grethe Nystad. - Vi ønsker å gi mor og baby mest mulig ro, og kontakt. Bl.a. venter vi nå fire timer før vi veier og måler babyen, for å ikke forstyrre den første kontakten.

- Mange fødende tenker ikke på tiden etter fødsel, de tror kanskje det går av seg selv. Men både mor og baby må lære seg teknikken med amming. Moren trenger å være mye sammen med barnet, for å lære seg ungens signaler. I starten vil babyen gjerne ligge og amme hele tiden, så det kan være stressende for mor, sier hun. 

Det er færre besøk til fødeavdelingen nå pga. covid-19 - og det har vist seg å være positivt for mor og barn. Fødselsvekten holder seg mye bedre, viser erfaringer verden over.
- Vi ønsker å gi mor og baby mest mulig ro, og kontakt. Bl.a. venter vi nå fire timer før vi veier og måler babyen, for å ikke forstyrre den første kontakten, sier Eliassen. 

Arbeidsgruppen som jobbet dette fram i avdelingen ble ledet av Kjersti, men besto også av barnepleier og ammeveileder Anita Antonsen og jordmor Mette Lise Adolfsen.