Møte i OSO Helgeland november 2017

Overordnet samhandlingsorgran (OSO) Helgeland har møte i Mosjøen 2. november 2017.

Skjermbilde OSO

​Innkalling med saksliste og vedlegg.


OSO’s formål er å utvikle et velfungerende samarbeid mellom kommunene og Helgelandssykehuset, for dermed å legge til rette for gjennomføring av samhandlingsreformen, og videreutvikling av god samhandling, gode prosesser og gode, sammenhengende pasientforløp.

Les mer om OSO