Møte med Hemnes kommunestyre

- Vi ønsker innspill og tilbakemeldinger fra Hemnes kommune når planprogrammet legges ut på høring. Oppfordringen fra adm. dir. var klar da han besøkte kommunestyret i Hemnes 4. mai.

- Det er den lille jenta på bildet vi må ha i tankene når vi planlegger framtidas Helgelandssykehus, understreket adm. dir. Per Martin Knutsen. Planprogrammet for Helgelandssykehuset 2025 skal sendes ut på høring 23. mai.

​Hemnes kommunestyre hadde invitert administrerende direktør Per Martin Knutsen til Korgen for å informere om status og framdrift i 2025-prosjektet. 23. mai skal styret i Helgelandssykehuset behandle forslag til planprogram. Deretter vil planprogrammet bli sendt ut på høring til kommuner, fylkeskommune og andre interessenter.

Forlenget høringsfrist

- Høringsfristen er satt til 1. august. Vi har fått signaler fra enkelte kommuner om at det blir vanskelig å behandle saken i sommermånedene, så vi kommer etter all sannsynlighet til å forlenge høringsfristen noe. Vi ønsker at kommunene skal behandle saken grundig og gi oss tilbakemeldinger på innholdet i det forslaget som sendes ut i slutten av mai, sier Knutsen. Planprogrammet setter klare rammer for hvilke strukturmodeller og lokaliseringsalternativer som skal utredes fullt ut og hvilke temaer som skal utredes.

Rekruttering

- Rekruttering kommer til å bli et sentralt tema. Jeg tror rekruttering vil bli krevende uansett hvilken løsning vi lander på. Transport og pendleravstand er andre tema som helt sikkert vil være grunnlag for diskusjon, mente Knutsen.

- Se Helgeland under ett!

Ordfører Christine Trones (H) mente det var flott å få informasjon direkte fra "primærkilden", og avsluttet møtet med å vise til at Helgeland krymper. - Kommunikasjonen på Helgeland blir stadig bedre. Nye veier gjør av avstandene blir mindre. Det er mulig å se hele Helgeland som ett arbeidsmarked, sa ordføreren.

Kommunestyrene i alle aktuelle vertskommuner vil få besøk fra Helgelandssykehuset og prosjektleder Sykehusbygg før sommerferien.

Se presentasjonen som adm. dir. holdt for kommunestyret i Hemnes.