Møter pasienten på nett

Pasienten på skjermen trenger nye knær. Det avgjør overlege Michael Strehle - i samråd med henne -  på en ti minutters konsultasjon over nett. Skype-møtet sparte den eldre kvinnen for en hel dags reise tur-retur Brønnøysund-Mo.

Overlege Michael Strehle sitter i Rana, pasienten i Brønnøysund. – Vi skal hjelpe deg til en bedre hverdag med færre plager, forsikrer han.

​- God morgen, hører og ser du meg godt? Ortoped Michael Strehle justerer litt på kamera og så er han klar for dagens første polikliniske konsultasjon.

Konsultasjon via Skype

Pasienten sitter på helsesenteret i Brønnøysund, assistert av hjelpepleier Wenche Wærstad. På skjermen i Mo i Rana henter Strehle opp henvisninga fra fastlegen og røntgenbildene som er tatt av knærne. Ut fra det han ser på bildene holder det med ganske få kontrollspørsmål før konklusjonen er klar: Pasienten trenger operasjon, og hvis hun ønsker det kan den bli utført i Helgelandssykehuset innen den fristen hun har fått oppgitt. Strehle informerer også om proteseskolen som alle protesepasienter gjennomgår før operasjonen, der de får informasjon om selve inngrepet, opptrening og mulige komplikasjoner.

- Veldig greit

Også proteseskolen kan pasienten følge via Skype fra Brønnøysund. Dagen i forveien hadde fire pasienter fra Brønnøy-regionen og en pasient i Bodø fulgt undervisningsopplegget vis Skype, sammen med en gruppe pasienter som var fysisk til stede på sykehuset i Rana. Pasienten selv er strålende fornøyd med å møte legen via nett. – Dette var veldig, veldig greit. Det er tungvint å måtte reise helt til Mo bare for en kort samtale som like greit kan ordnes på denne måten, sier hun. – Denne pasienten var godt egnet for en digital konsultasjon, for situasjonen var rimelig avklart gjennom henvisninga og bildene. I andre tilfeller er det helt nødvendig at vi møter pasienten fysisk og kan gjøre nødvendige undersøkelser, sier Strehle.

Overlege Ivar Hanssen underviser på proteseskolen

Informerte og godt forberedte pasienter gir bedre behandlingsresultat. På proteseskolen informerer overlege Ivar Hanssen om hva som gjøres under selve inngrepet, hvordan opptreningen kommer til å foregå og hvilke komplikasjoner som kan oppstå.

- Veien å gå

Konsultasjoner og opplæring via nett for pasienter er nytt i Helgelandssykehuset. Overlege Ivar Hanssen har ansvaret for den medisinskfaglige undervisninga i proteseskolen, og han synes bruken av Skype fungerer godt til formålet. – De som følger oss via skjermen ser akkurat den samme presentasjonen som de som er fysisk til stede, og de har full anledning til å stille spørsmål og delta i diskusjonene. Det er tidsbesparende og enkelt, og jeg er helt overbevist om at dette er veien å gå, spesielt for oss som bor i en region med store avstander, sier Hanssen.