Når vurdere bildediagnostikk?

Det er stor pågang av MR-henvisninger. Vi minner om de faglige retningslinjene for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser.

​Med økende pågang av MR-henvisninger til Helgelandssykehuset kombinert med forestående sommeravvikling og redusert kapasitet er det på sin plass å minne om den nasjonale retningslinjen fra Helsedirektoratet.

Retningslinjen skal være et verktøy for vurdering av behov for bildediagnostikk, og av hvilken modalitet det er riktig å henvise til. Bildediagnostikk vurderes hvis undersøkelsen kan ha betydning for avgjørende diagnostikk og valg av behandling, og behandlingen har rimelig sannsynlighet for å bedre pasientens helsetilstand.

Les retningslinjen her