Nord-Norge tar første skritt mot ”én innbygger, én journal”

Mandag 6. juni fikk alle leger og sykepleiere ved somatisk spesialisthelse-tjeneste i Nord-Norge tilgang til pasienthistorikk fra samtlige elleve sykehus i regionen. Ordningen behovsprøves for øvrige yrkesgrupper. – I en akuttsituasjon kan felles journalopplysninger bidra til å redde liv, sier Bård Rannestad, overlege ved Akuttmedisinsk klinikk på UNN Tromsø.

OVERLEGE BÅRD RANNESTAD VED UNN TROMSØ: – Når vi selv får mulighet til å lese relevante opplysninger om pasienten fra alle sykehusene i helseregionen, er det enklere å trekke ut det som er viktig i den gitte behandlingssituasjonen.

​I første omgang får leger og sykepleiere innen somatikk lesetilgang til én felles journal – dette gjelder for sykehusene i Kirkenes, Hammerfest, Tromsø, Harstad, Narvik, Bodø, Lofoten, Vesterålen, Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen, samt for tilhørende lokasjoner underlagt spesialisthelsetjenesten i landsdelen.

Les mer på helse-nord.no