Ny enhet i Helgelandssykehuset: Drift og eiendom

For å få bedre utnyttelse av ressurser og fagkompetanse på tvers av sykehusenhetene ble det 15. mai opprettet en egen enhet for drift og eiendom i Helgelandssykehuset. Bjørn Bech-Hanssen er konstituert i stillingen som eiendomsdirektør.

Bjørn Bech-Hanssen

​Enheten Drift og eiendom erstatter stabsenheten Senter for drift og eiendom. I løpet av kort tid lyses det ut ledige stillinger som driftssjef, sjef for eiendomsforvaltningen og innkjøps-/logistikksjef.

Drift og eiendom har ansvaret for de ikke-medisinske tjenestene ved sykehusene som inkluderer drift og vedlikehold av tekniske anlegg, medisintekniske anlegg, kjøkken, renhold, innkjøp, lager, behandlingshjelpemidler og IKT i Helgelandssykehuset. Enheten administrerer foretakets leieavtaler og har ansvaret for tildeling og vedlikehold av personalboliger.

- Pasientsikkerhet er høyeste prioritet, og det å ha lokaler tilrettelagt for god pasientbehandling er viktig. Vi ønsker å styrke de driftsrelaterte tjenestene og eiendomsforvaltningen ved å gjøre området til en foretaksovergripende enhet. Slik kan vi utnytte ressursene bedre og sikre en riktigere prioritering på tvers av sykehusenhetene, opplyser administrerende direktør, Per Martin Knutsen.

Den nye enheten er i en omstillingsfase, og det skal etableres en avdelingsstruktur. Et mål i omstillingsarbeidet er å lage en effektiv organisering som beholder -  og kanskje aller helst styrker dagens nære relasjon til den kliniske virksomheten i sykehusene.