Dette har vi i Helgelandssykehuset

Ny og forbedret metode for prostataundersøkelser

Den nye metoden for å avdekke kreft i prostata tilbys nå to steder i Norge; ved Aker universitetssykehus i Oslo og ved Helgelandssykehuset Mosjøen. Metoden krever ikke bare moderne utstyr, men også et tverrfaglig samarbeid mellom medisinsk- og teknisk ekspertise.

Her er teamet samlet ved den nye ultralydmaskin som brukes i den forbedrede metoden for prostatabiopsi. F.v. Bent Inge Henriksen
Her er teamet samlet ved den nye ultralydmaskin som brukes i den forbedrede metoden for prostatabiopsi. F.v. Bent Inge Henriksen, avdelingsleder på røntgen, Bjørn Roger Johansen, medisinsk- og teknisk ingeniør, Line Morisbakk, radiograf, Gunnleiv Birkeland (bak), avdelingsoverlege ved kirurgisk avdeling, Hanne Hoff Hansen, konstituert overlege i urologi, Ramona Nofal, overlege og spesialist i urologi (foran, t.h. for skjermen), Hanne Berit Øyås, operasjonssykepleier og Hanne Lone Kjønnås, operasjonssykepleier. MR- radiolog Heidi Sabine Hagen-Kersten er også sentral i teamet, men var ikke til stede da bildet ble tatt.

Ved Helgelandssykehuset Mosjøen har man satt sammen et godt faglig sammensatt team og man har lykkes med å få ledelsen til å investere i nytt utstyr, slik at helsemessige gevinster kan tilfalle pasientene på Helgeland.
Ramona Nofal, overlege og spesialist i urologi, forklarer hvordan den nye metoden skiller seg fra den gamle og hvorfor dette er så bra for pasientene: 
- Tidligere har vi hentet ut vevsprøve (biopsi) av prostata via endetarmen, noe som medførte stor fare for infeksjon og andre problemer. Nå henter vi ut prøven ved å stikke i huden i mellomkjøttet, det vil si i området mellom testiklene og endetarmsåpningen. På denne måten er risikoen for infeksjon eller bakteriesmitte redusert til det minimale.

Treffsikkerhet

Det neste som må trekkes fram med den nye metoden er treffsikkerheten. Da man tidligere tok ut prøver fra prostata traff man litt mer tilfeldig i kjertelen. Nå, ved bruk av forbedret metode, MR og MR-radiologiske analyser, kan man hente prøven nøyaktig på det punktet der det ser ut som celleforandringer.
-Ved å treffe bedre vil vi kunne avdekke kreft på et tidligere stadium og kan komme fortere inn i behandlingsforløp. Selvfølgelig vil det også være en fordel å raskt få avkreftet sykdom. Denne metoden gir pasientene en større trygghet på alle måter.​

God samfunnsøkonomi – investeringene betaler seg

​Tidligere måtte pasientene reise langt for å få slike teknisk høyt avanserte biopsier. Lange reiser og opphold er kostbart og det ble ofte fristbrudd. Regelen kreftpakkeforløp er at pasienten skal utredes innen fire uker fra urolog har konkludert med mistanke om prostatakreft.  Det at pasientene får et langt bedre tilbud lokalt på Helgeland er både samfunnsøkonomisk og framtidsrettet, sier Ramona Nofal.