HELSENORGE
DIPS Arena

Ny og moderne pasientjournal - Helgelandssykehuset først ute i Helse Nord

Den 14. mars innfører Helgelandsykehuset pasientjournalen - DIPS Arena - som første helseforetak i Helse Nord. Opplæringen av helsepersonell startet 1. februar.  

– DIPS Arena er et stort skritt for Helgelandssykehuset og Helse Nord, i digitalisering og kvalitet i pasientarbeidet, sier administrerende direktør, Hulda Gunnlaugsdottir.

Fv. Prosjektleder ved Helgelandssykehuset Tom Dahlberg, og opplæringsansvarlig Espen Walla Sørensen.

Fv. Prosjektleder ved Helgelandssykehuset Tom Dahlberg, og opplæringsansvarlig Espen Walla Sørensen.

For pasientene betyr dette både økt kvalitet i pasientbehandlingen, og økt pasientsikkerhet. 

Det blir blant annet lettere å se om pasienten som kalles inn har flere timeavtaler på sykehuset, slik at disse kan samkjøres. Det vil også bli lettere for sykehuset å sikre at pasienten blir satt opp på kontrolltimer. 

Overgangen til DIPS Arena gir også mulighet for økt digital samhandling og effektiv informasjonsflyt mellom sykehus og kommune, da to av tre legekontor bruker samhandlingsløsninger fra DIPS. 

Stor overgang

DIPS Arena er et moderne og intuitivt system med mange likheter til andre systemer og løsninger, for eksempel søkefunksjon, navigering og personlig tilpasning av skjermbilder. Samtidig har DIPS Arena mye nytt og overgangen vil oppfattes som et systembytte, det er også erfaringen fra andre som har tatt dette i bruk. 

– Heldigvis har de fleste av Helgelandssykehusets medarbeidere allerede en viss kjennskap til DIPS Arena gjennom pasientlisten for registrering av covidsmitte og annen Arena-funksjonalitet vi allerede har tatt i bruk, sier prosjektleder for innføringen i Helgelandssykehuset, Tom Dahlberg. 

Før innføring må DIPS-brukere gjennomgå opplæring. Det meste av undervisningen gjennomføres digitalt på grunn av Covid-19.  Det stiller høye krav til både lederne og brukerne. Lederne må sikre at de har oversikt over hvilken opplæring de ansatte skal ha, og sette av tid til gjennomføringen. Alle medarbeidere må sette seg godt inn i opplæringsopplegget og delta på alle kurs for sin profesjon. 
– Covid-19 tvinger oss til å tenke nytt og ha flere alternative planer, også når det gjelder oppfølging etter oppstart, sier Dahlberg. 

I samarbeid med regionalt prosjekt, regional forvaltning og DIPS AS har han og teamet sitt utarbeidet en plan for oppstartstøtten. Dersom Covid-situasjonen tillater det vil kurslederne være til stede på sykehusene. 
– Vi er overbevist om at det er viktig å være til stede og hjelpe når noen står fast og bidra til at våre ansatte raskt lærer seg å bruke DIPS Arena på en smart og effektiv måte. Vi følger smittesituasjonen, nasjonale og regionale smittevernstiltak nøye, sammen med ledelsen, og hvis smittesituasjonen ikke tillater plan A med opplæring på sykehuset, snur vi oss til plan B med heldigital oppstartstøtte. 

Anne Norum

Instruktør i DIPS Arena, Anne Norum, sørger for å hjelpe de ansatte i gang.

Den store innføringsdagen 

Søndag 14. mars forsvinner den gamle DIPS (DIPS Classic) fra skjermene på Helgelandssykehuset og en æra er over. Når DIPS Arena-ikonet dukker opp er tilgangene til Classic fjernet. 
– Vår jobb er å forberede de ansatte slik at de er godt forberedt når vi går over til et nytt fagsystem. 

De andre helseforetakene i Helse Nord skal også ta i bruk nye DIPS Arena. Nordlandssykehuset har innføring i mai, og Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge får innføring til høsten. 
– For de ansatte vil overgangen til DIPS Arena få stor betydning. De ansatte må gjøre seg kjent med nye visuelle bilder og funksjonalitet. Når løsningen er blitt kjent for brukerne vil de lettere finne frem til pasientdata. Dette sikrer god pasientbehandling, forteller Dahlberg. 

– Jeg er veldig glad for at Helgelandssykehuset er kommet i gang med opplæringen og er trygg på at de ansatte får den beste opplæringen de kan få, gitt covidsituasjonen. Innføringen av DIPS Arena ved Helgelandssykehuset blir et etterlengtet løft både for pasienter og helsepersonell, sier regional prosjektleder ved Helse Nord, Heidi Johansen.