Ny syketransportbil i drift ved Helgelandssykehuset

En syketransportbil gir et godt tilbud til de pasientene som har behov for å reise liggende, men ikke har behov for medisinsk behandling eller overvåking under transport.

Syketransportbil
Syketransportbil fra Nordland Personbefordring

​Den samlede ambulanse- og pasienttransporttjenesten til Helgelandssykehuset blir dermed styrket fra og med 5. november.

Transport av liggende pasienter

- Dette blir en svært bra tjeneste med helt nytt materiell. Nordlandssykehuset har god erfaring med Nordland Personbefordringer som transportør av liggende pasienter, forteller områdesjef for pasientreiser i Helgelandssykehuset Arve Smedseng.

Arve Smedseng

Arve Smedseng

For sykehuset betyr dette at ambulansetjenesten får avlastning. Ved å bruke syketransportbiler til transport av pasienter som ikke trenger tilsyn eller behandling under transporten blir de ordinære ambulansens frigjort til beredskap.

- ​En del pasienter som ikke har akuttmedisinske behov, men som må reise i liggende stilling, blir i dag i stor grad transportert i akuttambulanse. Denne pasientgruppen er driftsgrunnlaget for denne helt nye og hvite syketransportbilen som driftes av Nordland Personbefordring, sier Smedseng.

Bilen er stasjonert på Mo og vil i hovedsak betjene behovet rundt sykehuset på Mo, men vil også bli brukt på resten av Helgeland når dette er naturlig. Bilen har plass til en liggende og to sittende pasienter, men skal primært ivareta liggende pasienter. Transportene organiseres og administreres av Pasientreiser i Helgelandssykehuset.

Styrket reservekapasitet

 - Hensikten med etableringen er å gi et transporttilbud av god kvalitet hvor pasienten ivaretas på laveste effektive omsorgsnivå. Et delmål er å avlaste ambulansetjenesten og AMK i en situasjon med stadig økende etterspørsel. Det er ikke minst et mål å bidra til enda mer effektiv pasientlogistikk i sykehuset. Bilen inngår også som en reservekapasitet for bruk ved større ulykker og katastrofer, sier Smedseng.

Leif Lindstrøm fra Nordland Personbefordring

Leif Lindstrøm fra Nordland Personbefordring

Nordland Personbefordring har base på Fauske og selskapet drives av Leif Lindstrøm. Firmaet har erfaring med drift av syketransportbiler fra Salten, Lofoten og Vesterålen. Bilen er en personbil Mercedes V og har høy komfort og standard. Den er også utstyrt med utvida førstehjelpsutstyr og oksygen.

Røde Kors og Norsk Folkehjelp vil fortsatt være reservekapasitet for transport av liggende pasienter på Helgeland.