Ny utdanning i digitale helsetjenester på Helgeland

Helgelandssykehuset HF, UiT og de 17 kommunene på Helgeland, forankret i regionrådene, har etablert et tett samarbeid med mål om å sikre et kompetanseløft innen digitale helsetjenester. I tøff konkurranse med mange gode utdanningsprosjekter i en nasjonal utlysning, har nå prosjektet Erfaringsbasert master i digitale helsetjenester fått en tildeling på 6,3 millioner kroner fra DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning).

Illustrasjon helseutdanning

-Gratulerer til UiT med tildelingen. Jeg er stolt over at en samlet helsetjeneste på Helgeland sammen med UiT, lykkes med å hente inn midler til denne etableringen. Utdanningen skal bidra til at helsetjenesten i vår region kan gripe mulighetsrommet som den digitale helserevolusjonen gir oss, med pasientenes behov i fokus, sier administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir.​

Utdanningstilbudet som i første omgang er planlagt etablert på Helgeland med oppstart høsten 2022, vil etterhvert kunne utvides til flere deler av Nord-Norge. Det kan gi landsdelen et nasjonalt ledende utdanningstilbud og bygge kompetanse innen digitale helsetjenester på tvers av nivåene i helsetjenesten. Masterprogrammet i regi av UiT skal utvikles i tett samarbeid med helsetjenesten på Helgeland, både kommunene og helseforetaket. Utdanningen skal bidra til bedre kompetanse for å videreutvikle digital hjemmeoppfølging av pasienter og spesialisthelsetjenester i hjemmet.

 -Det er betydelige gevinster med digitale helsetjenester, men vi må sikre at medarbeiderne får utviklet kompetanse for å kunne iverksette, videreutvikle og sikre god kvalitet i digitale helsetjenester, til det beste for pasienten. Det skal denne utdanningen bidra til, og vi ser frem til å delta i utviklingen av den nye utdanningen, avslutter Hulda Gunnlaugsdottir.

Forankringen er i regionrådene, og det er to kommuner som spesifikt utførte oppdraget på vegne av 17 kommuner med bidra i søknaden. Det er Rana kommune og Alstahaug kommune, begge har bidratt betydelig. Rana kommune har valgt å gi oppdraget til RU som et underbruk.