HELSENORGE

Nyansatt leder for det nye DMS-et i Brønnøysund ser fram til å skape et framtidsrettet tilbud til befolkningen på Sør-Helgeland

Sturla Ditlefsen (32) starter som leder av Distriktsmedisinsk senter (DMS) Brønnøysund 1. desember.
- Dette var en mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg. Jeg ser fram til å komme i gang med å skape og bygge opp et framtidsrettet tilbud til befolkningen på Sør-Helgeland.
Sturla
- Dette blir det nyeste DMS-et i landet, og det gir oss en sjanse til å definere hva det betyr. Alt framover dreier seg om å skape bærekraftige løsninger og innovative arbeidsmåter, gjøre ting litt nytt! Sturla Ditlefsen
Som tidligere prosjektansvarlig for kommunene på Sør-Helgeland i konseptfasen av DMS-et har Sturla Ditlefsen allerede inngående kjennskap til prosessen, historien og mulighetene til DMS-et.

- Dette blir det nyeste DMS-et i landet, og det gir oss en sjanse til å definere hva det betyr. Alt framover dreier seg om å skape bærekraftige løsninger og innovative arbeidsmåter, gjøre ting litt nytt! Vi har her unike samhandlingsmulighet med kommunen, da vi blir lokalisert sammen med fastlege, sykehjem og helsestasjon, i tillegg til psykiatri, sier Sturla, og legger til; 
- De samfunnsøkonomiske gevinstene er jo store. I dag bruker folk her en hel dag for en enkelt konsultasjon. 

Hva blir de største utfordringene?
- De største utfordringene er at det er ekstremt store forventninger til DMS-et, og det blir å møte disse.

Ditlefsens første oppgave som leder vil være å utvikle og etablere organisasjonen parallelt med den pågående byggeprosessen. Den nye lederen vil også arbeide tett med prosjektdirektør for Nye Helgelandssykehuset Torbjørn Aas. Distriktsmedisinsk senter (DMS) i Brønnøysund skal være ferdigstilt innen utgangen av 2021. 

- Veldig fornøyd med rekrutteringen

Sturla Ditlefsen går nå fra stillingen som enhetsleder for barne- og familietjenesten i Brønnøy kommune, og har generelt en imponerende og svært relevant CV; MBA i ledelse, masterfordypning i samfunnsplanning og en master i sosiologi.

- Jeg er veldig fornøyd med rekruttereringen av Sturla Ditlefsen. Hans bakgrunn og kjennskap til arbeidet med DMS-et fra før - og ikke minst hans kompetanse og egenskaper - er de beste forutsetningene for å gjøre en god jobb som leder for det nye DMS-et - både nå i prosjektfasen og når vi er over i drift, sier Rachel Berg, enhetsdirektør Helgelandssykehuset Sandnessjøen. 

I dag er det fødestue, dialyse samt en del poliklinikk innen småkirurgi, gynekologi, pediatri, ortopedi og hjerte i Brønnøysund. I det ferdige DMS-et vil det i tillegg være tilbud innen konvensjonell røntgen, CT, lysbehandling , kreftbehandling (cytostatika/infusjoner) samt flere polikliniske tjenester innen andre relevante fagområder. Målet er at befolkningen på Sør-Helgeland skal kunne få dekt de fleste av sine behov for poliklinisk behandling i DMS-et. I tillegg til poliklinikk skal det etableres sengeplasser.