Nye flyruter svekker tilbudet til pasienter på Helgeland

De nye flyrutene som flyselskapet Widerøe skal innføre på Helgeland vil gi gjennomgående et dårligere rutetilbud for pasientene fra Helgeland. Redusert antall frekvenser inn og ut av Helgeland gir lengre dager for pasientene.

Oppsummert er det pasientene fra Mo i Rana som kommer best ut av endringene, mens pasientene fra Brønnøysund, Mosjøen og Sandnessjøen får kortere tid til å gjennomføre behandlinger, spesielt i Tromsø. Konsekvensen blir at pasienter som før kunne gjennomføre konsultasjoner på en dag i Tromsø, nå må bruke to dager på selv enkle korte konsultasjoner.

Endringen i rutetilbudet vil berøre cirka 4 500 pasienter fra Helgeland som reiser til Tromsø for behandling. Spesielt vanskelig blir det for pasientene som reiser til og fra Brønnøy og Stokka lufthavn. For disse vil det nesten ikke være mulig å gjennomføre konsultasjon på en dag. Fra disse to flyplassene, samt Mosjøen, vil også den seine ankomsten til Bodø medføre at flere pasienter må overnatte i Bodø dagen før behandlingen.

Flyrutene i retning sør er i hovedtrekk greie sett fra et pasientperspektiv, men også her vil de nye rutetidene by på noen utfordringer. Direkterutetilbudene mellom Helgeland og Oslo er av mindre interesse for pasientene fra Helgeland, og representer i hovedsak ikke et aktuelt tilbud. 

Det endrede ruteopplegget vil påføre Helgelandssykehuset økte reisekostnader.