Få kontoen fylt opp med ferske forskningsmidler for 2020. Søknadsfrist 31. januar 2020.

Nye forskningsmidler for 2020

Helgelandssykehusets forskningsmidler for 2020 er nå tilgjengelig. Vi oppfordrer alle med gode ideer om å søke midler til å komme i gang med forskning eller videreutvikle prosjektene sine.
Forskning
Hvis du har en forskningside, så kan det være at du også har en ide om en fremtidig innovasjon som fødes ut fra forskingen din. Senere (i januar) vil vi utlyse innovasjonsmidler for 2020 for dedikert arbeid mot innovasjoner, men forskningssøknaden din står sterkere dersom du skal lage noe nytt for sykehuset som også er både nyttig og kan nyttiggjøres. Vi oppmuntrer til forskning på ideer som kan føre til enda bedre helsetjenester. Derfor - tenk både forskning og innovasjon!

Brukermedvirkning 

Vi har fortsatt ingen strenge krav til forskningsinnhold, men oppfordrer til prosjekter som inkluderer brukermedvirkning. Dersom brukermedvirkning ikke er en del av prosjektet så må det redegjøres hvorfor.

Ulike søknadstyper

Du kan søke om midler til et forskningsprosjekt som alt er i gang, eller til et nytt forskningsprosjekt. Du kan søkes om midler til litteraturinnkjøp, frikjøp av arbeidstid, reise til ekstern veileder, premiering av artikler, innkjøp av utstyr, kongresspresentasjoner.  Dersom du ikke er helt sikker på hvordan du skal gjennomføre din forskningside, kan såkornmidler benyttes til å finne mer ut av det.

"Såkornmidler"

Pengene kan for eksempel brukes til å planlegge et forskningsprosjekt best mulig. Planleggingsfasen tar tid og det er en del ting som må være på plass før du begynner å samle inn data. Pengene kan også brukes til å utarbeide en forskningsprotokoll. Her kan du lese mer om såkornmidler.  

Flere publikasjoner

Vi ønsker flere publikasjoner, og søknader som har en plan for publisering vil bli prioritert.

Kun ansatte

Det er kun ansatte i Helgelandssykehuset som kan søke om midler. Når ansettelsesforholdet opphører, vil ubrukte midler bli inndratt. Alle som får tildelt midler til forskning må rapportere om bruk av midlene ved årsskiftet. Tildelte midler som ikke benyttes det året de er tildelt kan bli overført til neste år, etter søknad til forskningsutvalget før årsskiftet.
Midlene skal brukes til prosjekt som ikke naturlig faller innunder ordinær drift.

Søk innen 31. januar 2020

Søknadsskjema finner du på siden om forskningsmidler

De beløpsgrensene som er anført, er bare veiledende, og gode prosjekter kan få større tildeling etter individuell vurdering. Søknaden skal inneholde prosjektprotokoll og budsjett.

Søknaden sendes som én PDF-fil (evt. vedlegg må skannes inn sammen med søknadsskjema) innen fredag 31. januar kl. 1700. 

Alle medlemmene i forskningsutvalget svarer gjerne på spørsmål.