Klinisk gjennomgående organisering

Nye klinikksjefer

Helgelandssykehuset har nå ansatt nye klinikksjefer, etter at sykehuset gikk over til klinisk gjennomgående organisering. Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdóttir gratulerer de nye klinikksjefene med stillingen og ønsker dem hjertelig velkommen til sykehusledelsen. 

Bildetekst: Fv. Jeanette Pedersen, Elin Grønvik, Tanja Pedersen og Ole Johnny Pettersen.

De nye klinikksjefene er:

Jeanette Pedersen for Akuttmedisinsk klinikk

Pedersen (49) kommer fra stillingen som konstituert klinikksjef for Akuttmedisinsk klinikk. Hun er opprinnelig utdannet sykepleier, og startet sin karriere i Helgelandssykehuset i 1994, som helsesekretær ved medisinsk poliklinikk. Hun har også jobbet som sykepleier ved medisinsk avdeling.​ I 2011 startet hun som avdelingsleder ved Rusenheten i Mo i Rana. Siden har hun jobbet som avdelingsleder for BUP, avdelingssjef og områdesjef for Psykisk helse og rus i Mo i Rana.

Elin Grønvik for Kirurgisk klinikk

Grønvik (43) kommer fra stillingen som konstituert klinikksjef for Kirurgisk klinikk. 
Hun er opprinnelig utdannet sykepleier, og startet sin karriere i Helgelandssykehuset i 2002. Hun jobbet som sykepleier og assisterende avdelingsleder ved kirurgisk sengepost i Mosjøen fram til 2006, deretter som avdelingsleder ved kirurgisk dagavdeling m/ poliklinikker. Hun har vært områdesjef ved kirurgisk område fra 2018, og konstituert enhetsdirektør i Mosjøen.

Tanja Pedersen for Klinikk for diagnostikk og medisinsk service

Pedersen (53) kommer fra stillingen som enhetsdirektør ved Helgelandssykehuset i Mosjøen og konstituert enhetsdirektør i Sandnessjøen, før innføringen av klinisk gjennomgående organisering. Hun startet i Helgelandssykehuset i 1991, da med merkantile oppgaver. Etter endt sykepleierutdanning i 1996, ble hun ansatt ved kirurgisk avdeling i Sandnessjøen. I 2012 ble hun ansatte ved Dagkirurgisk poliklinikk i Mosjøen. 

Ole Johnny Pettersen for Medisinsk klinikk

Pettersen (53) kommer fra stillingen som konstituert klinikksjef for Medisinsk klinikk. 
Han er opprinnelig utdannet syk​epleier, og startet sin karriere i Helgelandssykehuset i Sandnessjøen i 1994. I 2008 begynte han ved Intensivavdelingen i Mo i Rana, og ble etter hvert avdelingsleder ved Dagenheten. I 2010 ble han ansatt som avdelingssjef for Lab/Røntgen, og deretter som konstituert avdelingssjef for medisinsk avdeling. Fra 2012 til 2021 har han vært områdesjef for medisinsk område i Helgelandssykehuset Mo i Rana.

De nye klinikksjefene har offisiell oppstart i dag, mandag 22. november. 

Klinisk gjennomgående organisering betyr at sykehusenhetene på organisasjonskartet, erstattes med faglige klinikker.
Helgelandssykehuset er ett sykehus på Helgeland. Klinikksjefene vil derfor få ansvaret for sine klinikker, på hele Helgeland. 
De øvrige klinikkene er ledet av klinikksjef Pål Madsen for Prehospital klinikk og klinikksjef Rune Holm for Klinikk psykisk helse og rus.