Nye pasientretta nettsider for Helgelandssykehuset

Helgelandssykehuset har nye nettsider som er bedre tilrettelagt for pasientene våre. Det skal gi pasienter og pårørende mer kunnskap og trygghet.

Skjermbilde fra forsiden
De nye nettsidene skal gjøre det enkelt å søke informasjon om hva som skjer før, under og etter behandling.

​De nye nettsidene skal gjøre det enkelt å søke informasjon om hva som skjer før, under og etter behandling. Vi er ikke ferdig, men godt i gang med å bygge opp god pasientrettet informasjon om undersøkelser og behandlinger

I tillegg har avdelingene i sykehuset sin egen side med kontaktinformasjon, og du finner bilder og kart på alle våre behandlingssteder. Det skal være lett å finne fram, både på nett og når du skal til oss. Nettsidene er godt tilpasset mobil og nettbrett.

Viktige målgrupper som helsefagfolk, primærhelsetjeneste og fastleger har også egne sider med informasjon, da de også er en viktig målgruppe for oss. Fastlegenytt fortsetter som før.  

Mer behandlingsinformasjon kommer

Når sykdom rammer er informasjonsbehovet stort. Målet er derfor at nettsidene til helseforetakene skal hjelpe hjelper pasienter og pårørende i en sårbar del av livet. En velinformert pasient opplever større mestring og trygghet. Informasjon om diagnose fra helsenorge.no integreres med behandlingssidene, og i løpet av høsten skal også ventetider vises i sammenheng med behandlingsinformasjonen.

Vi  jobber tett med fagfolkene og andre helseforetak for å få på plass informasjon om de nye ulike behandlingene. Mye ny informasjon om behandlinger kommer på plass utover høsten. 

Nettsidene våre er en del av en nasjonal satsing. Alle helseforetak i landet jobber sammen for å lage god pasientinformasjon om undersøkelser og behandlinger. Fagfolkene på Helgelandssykehuset har produsert mye innhold, og alt du finner av innhold du finner på Helgelandssykehuset sine nettsider er godkjent av våre fagfolk, slik at det er relevant og riktig.

Nye helgelandssykehuset.no ligger på samme plattform som helsenorge.no. Du kan enkelt logge inn på Min Helse via vår meny, og på behandlingssidene våre finner du relevant innhold fra helsenorge.no.

Sammen med Helse Nord

Alle sykehusene i Helse Nord lager nå nye pasientrettede nettsider. Vi er på samme plattform som resten av Helse Nord, St. Olav og resten av Helse Midt som lanserte tidligere i år - og snart resten av helseforetakene i landet.

Via prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» vil alle 36 foretak i spesialisthelsetjenesten flytte sine nettsider til helsenorge-plattformen i løpet av 2016.

Prosjektet er banebrytende i den forstand at pasientinformasjon blir den sentrale delen av sykehusenes nettsider, og ved at informasjon om for eksempel behandlingsmetoder kan deles og gjenbrukes på tvers av helseforetakene.

Følgende helseforetak i Helse Nord lanserer nye nettsider 8. juni:

Nordlandssykehuset lanserer sine nettsider 22. juni.

I løpet av høsten lanserer også helseforetakene i Helse Vest og Helse Sør-Øst sine nye nettsider.

Gi oss tilbakemelding!

Selv om vi har lansert er vi ikke ferdige med nettsidene for Helgelandsykehuset. Vi skal utvikle både funksjonalitet og innhold videre. Det er viktig å få tilbakemelding fra deg som bruker nettsiden.  

Er det noe du savner på nettsiden? Finner du noe som ikke fungerer, eller er feil? Vi ønsker din tilbakemelding. Nederst på alle sidene finner du et tilbakemeldingsskjema du kan bruke. Tusen takk!