Nytt anbud på pasientreiser

Helse Nord RHF har kunngjort anbudskonkurranse på pasientreiser med drosje/turvogn i Helse Nord.

Helgelandsbrua

Områdene dette gjelder er:

  • Finnmarkssykehuset HF: 19 avtaleområder
  • Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 5 avtaleområder
  • Nordlandssykehuset HF: 9 avtaleområder
  • Helgelandssykehuset HF: 8 avtaleområder


Helse Nord RHF er ansvarlig for gjennomføringen av anskaffelsesprosessen, mens helseforetakene er oppdragsgiver og vil være kontraktspartner med den enkelte leverandør.

Gjennomføring av anbudskonkurransen

Anbuds konkurransen gjennomføres i Mercell-portalen som er oppdragsgivers elektroniske konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). Anbudskonkurransen er kunngjort på Doffin og i EUs database for slike kunngjøringer: TED.


Registrering og tilgang til konkurransen skal gjøres elektronisk i Mercell-portalen.  All kommunikasjon i prosessen skal foregå via portalen, slik at all kommunikasjon blir loggført. Innlevering av tilbud skal gjøres elektronisk i Mercell. Spørsmål til funksjonaliteten i verktøyet skal rettes til Mercell support på telefon 21 01 88 60 eller på e-post til: support@mercell.com

Pris, kvalitet, miljø

Formålet med anskaffelsen er å sørge for transport med drosje/turvogn til pasienter som av medisinske årsaker eller på grunn av manglende kollektivtilbud, ikke kan benytte rutegående transport.


Tilbydere som tilfredsstiller kvalifikasjonskravene, blir vurdert på pris, miljø og kapasitet. Pris vektlegges tyngst.

Tilbudskonferanser

Det blir gjennomført tilbudskonferanser i Tromsø, Gravdal, Alta og Mosjøen i uke 5 og 6. På tilbudskonferansen vil viktige hovedelementer i anbudskonkurransen blir gjennomgått. Nærmere informasjon om konkrete datoer er publisert i Mercell portalen.


Tilbudsfrist er satt til 24. februar kl. 09.00.

Mer informasjon

Spørsmål kan rettes til Helse Nord RHF ved innkjøpssjef Rune Sætermo, tlf. 917 918 38.